Tab. XIII.15 Stations with the highest values of annual average concentrations of nickel in the ambient air

KMPL Locality District Owner Measuring method Classification Annual concentration
[ng.m‑3]
JJIZ0 Jihlava-Znojemská Jihlava ZÚ, SMOva AAS T/U/R 9.9
TOMH0 Ostrava-Mariánské Hory Ostrava-město ZÚ, SMOva ICP-MS I/U/IR 4.3
JZNZ0 Ždár nad Sázavou Žďár nad Sázavou ZÚ, SMOva AAS B/U/RC 2.9
TORE0 Ostrava-Radvanice ZÚ Ostrava-město ZÚ, SMOva ICP-MS I/S/IR 2.8
BBNA0 Brno-Masná Brno-město ZÚ, SMOva ICP-MS B/U/CR 2.5
TORO0 Ostrava Radvanice OZO Ostrava-město ZÚ, SMOva ICP-MS B/S/R 2.5
TKAO0 Karviná-ZÚ Karviná ZÚ, SMOva AAS T/U/R 2.5
JHBS0 Havl.Brod-Smetan.nám. Havlíčkův Brod ZÚ, SMOva AAS B/U/R 2.5
BHOD0 Hodonín Hodonín ZÚ, SMOva ICP-MS B/U/R 2.4
SKOA0 Kolín SAZ Kolín ZÚ Ústí nL AAS B/U/R 2.4
PPLR0 Plzeň-Roudná Plzeň-město ZÚ Ústí nL AAS B/U/R 2.1
TOPR0 Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ ICP-MS I/U/IR 2.0
PKLS0 Klatovy soud Klatovy ZÚ Ústí nL AAS T/U/R 2.0