Tab. XIII.14 Stations with the highest values of annual average concentrations of arsenic in the ambient air

KMPL Locality District Owner Measuring method Classification Annual concentration
[ng.m‑3]
SKLS0 Kladno-Švermov Kladno ČHMÚ ICP-MS B/U/RI 6.7
SSTE0 Stehelčeves Kladno ZÚ Ústí nL AAS B/S/R 4.8
ULOM0 Lom Most ČHMÚ ICP-MS B/R/IN-NCI 3.7
SKLC0 Kladno-Vrapice Kladno ZÚ Ústí nL AAS B/S/I 3.6
ARER0 Pha5-Řeporyje Praha 5 ZÚ Ústí nL AAS B/S/RA 3.5
LTAS0 Tanvald-školka Jablonec nad Nisou ČHMÚ ICP-MS B/U/R 3.2
SBUS0 Buštěhrad Kladno ZÚ Ústí nL AAS B/U/R 3.0
TOPR0 Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ ICP-MS I/U/IR 2.8
PPLR0 Plzeň-Roudná Plzeň-město ZÚ Ústí nL AAS B/U/R 2.6
TOPR5 Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ ICP-MS I/U/IR 2.6
PPLX0 Plzeň-Slovany Plzeň-město ČHMÚ ICP-MS T/U/RC 2.5
CCBT0 Čes. Budějovice-Třešň. České Budějovice ZÚ Ústí nL AAS B/U/R 2.3
PKLS0 Klatovy soud Klatovy ZÚ Ústí nL AAS T/U/R 2.2