Tab. XIII.10 Stations with the highest values of annual average concentrations of benzene

KMPL Locality District Owner Measuring method Classification Annual concentration
[µg.m-3]
TOPRA Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ GC-PID I/U/IR 3.9
TOFFA Ostrava-Fifejdy Ostrava-město ČHMÚ GC-FID B/U/R 3.5
TOREV Ostrava-Radvanice ZÚ Ostrava-město ZÚ, SMOva GC-FID I/S/IR 3.2
TOMHV Ostrava-Mariánské Hory Ostrava-město ZÚ, SMOva GC-FID I/U/IR 3.0
TOROV Ostrava Radvanice OZO Ostrava-město ZÚ, SMOva GC-FID B/S/R 2.9
TVERD Věřňovice Karviná ČHMÚ,MSK PD B/R/AI-NCI 2.7
BBNVD Brno-Úvoz (hot spot) Brno-město ČHMÚ PD T/U/R 2.5
TTROA Třinec-Kosmos Frýdek-Místek ČHMÚ GC-PID B/U/R 2.3
TOPOD Ostrava-Poruba/ČHMÚ Ostrava-město ČHMÚ PD B/S/R 2.2
BBNDD Brno-střed Brno-město ČHMÚ PD T/U/R 2.2
ALEGD Pha2-Legerova (hot spot) Praha 2 ČHMÚ PD T/U/RC 2.1
ZZLND Zlín Zlín ČHMÚ PD B/S/RN 1.8
ASMID Pha5-Smíchov Praha 5 ČHMÚ PD T/U/RC 1.7
TOVKD Opava-Kateřinky Opava ČHMÚ PD B/U/R 1.7