www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

SERIÁLOVÉ PUBLIKACE

Časopis
Meteorologické zprávy

 

Časopis MZ vychází jako dvouměsíčník od roku 1947.

–  Registrační číslo MK ČR E 5107, evidován 1. 7. 1970.

–  MZ jsou zařazeny v seznamu recenzovaných odborných časopisů.

  ISSN 0026-1173.

–  © Meteorologické zprávy,
Český hydrometeorologický ústav

 

http://casmz.chmi.cz/

Výroční zpráva ČHMÚ

 

Výroční zprávy ČHMÚ v elektronické podobě jsou dostupné na:

https://www.chmi.cz/o-nas/zakladni-dokumenty

 

 

Hydrologické ročenky

České republiky

 

Hydrologická ročenka je jednou z mnoha forem prezentace aktivit  ČHMÚ a výsledků sledování a hodnocení hydrologických poměrů v České republice v daném roce.

 

http://voda.chmi.cz/roc/index.html

Znečištění ovzduší na území České republiky
+ CD

 

Ročenka je výsledkem společné práce autorského kolektivu pracovníků ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ, včetně odborníků na pobočkách ČHMÚ.

 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html

800 Kč

219 Kč

© ČHMÚ 2020