www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

SBORNÍK PRACÍ
ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

ISSN 0232-0401

 

SVAZEK 65

Odvození základních hydrologických údajů za referenční období
1981–2010.

Ladislav Budík, Petr Šercl, Pavel Kukla,
Petr Lett, Martin Pecha

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2018, 1. vydání, 60 stran

ISBN 978-80-87577-78-3

 

SVAZEK 64

Hodnocení vybraných teplotních
a srážkových charakteristik stanice Praha Karlov pro biologické
a technické účely.

Lenka Hájková, Jiří Klapzuba,
Věra Kožnarová

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2018, 1. vydání, 68 stran

ISBN 978-80-87577-65-3

 

65

64

138 Kč

166 Kč

63

166 Kč

SVAZEK 63

Zhodnocení nástrojů open source GIS
a nástrojů hydrologických modelů pro hydrologickou praxi

 

Vladimír Fárek, Ondřej Kosík, Iva
Ponížilová, Jan Unucka

 

Hydrologické poměry a 3D mapování amatérské jeskyně se zaměřením na soutokovou oblast sloupského potoka
a bílé vody

 

Stanislav Lejska, Karel Kněžínek,
František Kuda, Jan Divíšek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2016, 1. vydání, 70 stran

ISBN 978-80-87577-64-6

62

124 Kč

SVAZEK 62

Hydrologická charakteristika jesenické oblasti

 

Tomáš Řehánek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2016, 1. vydání, 52 stran

ISBN 978-80-87577-56-1

 

 

 

SVAZEK 61

Měření složek radiační bilance
a dlouhodobé změny globálního záření v České republice

 

Karel Vaníček, Iveta Dubrovská,
Ladislav Metelka, Jiří Pokorný

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2015, 1. vydání, 64 stran

ISBN 978-80-87577-51-6

SVAZEK 60

Možnosti predikce přívalových povodní v podmínkách České republiky

 

Petr Šercl, Petr Janál, Jan Daňhelka a kol.

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2015, 1. vydání, 50 stran

ISBN 978-80-87577-27-1

61

60

142 Kč

135 Kč

SVAZEK 59

Fenologické charakteristiky vybraných lesních bylin v Česku

Lenka Hájková, Věra Kožnarová, Soňa Bachanová, Jiří Nekovář

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2013, 1. vydání, 82 stran

ISBN 978-80-87577-22-6

 

SVAZEK 58

Dlouhodobé změny ozonové vrstvy nad územím České republiky

Karel Vaníček, Ladislav Metelka, Pavla Skřivánková, Martin Staněk

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2012, 1. vydání, 70 stran

ISBN 978-80-87577-07-3

 

svazek 57

Vliv klimatické změny na populace rostlin a živočichů v lužním lese v období let 191–2000 a poznámky k rokům 2001–2010

Zdeněk Bauer, Pavel Lipina a kol.

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2012, 1. vydání, 78 stran + CD

ISBN 978-80-87577-06-6

 

svazek 56

Znečištění ovzduší v oblasti Moravskoslezských Beskyd 1970–2009

Vladimíra Volná

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2011, 1. vydání, 70 stran + CD

ISBN 978-80-87577-82-7

 

svazek 55

Nekonvenční metody klimatologického zpracování fenologických dat

Ivan Kott, Pavel Kouba, Pavel Nejedlík, Jiří Nekovář

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2010, 1. vydání, 97 stran

ISBN 978-80-86690-67-4

 

svazek 54

Vliv fyzicko-geografických faktorů na charakteristiky teoretických návrhových povodňových vln

Petr Šercl

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009, 1. vydání, 88 stran

ISBN 978-80-86690-62-9

 

svazek 53

Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v oblasti Ostravsko-Karvinska

Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2008, 1. vydání, 75 stran

ISBN 978-80-86690-53-7

 

svazek 52

Databázové zpracování klimatologických dat

Radim Tolasz

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2008, 1. vydání, 68 stran

ISBN 978-80-86690-50-6

 

svazek 51

Operativní hydrologie: Hydrologické modely a nejistota předpovědí

Jan Daňhelka

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2007, 1. vydání, 104 s.

ISBN 978-80-86690-48-3

 

svazek 50

Fenologická služba ČHMÚ – historie a současnost

Jiří Nekovář

 

Klimatické podmínky počátku, průběhu a ukončení vegetačního období ve spojitosti s nástupem fenofází vybraných druhů lesních rostlin

Ivan Kott, Jiří Nekovář

 

Zpracování fenologie smrku a břízy pomocí GIS map

Lenka Hájková, Jiří Nekovář

 

Využitelnost fenologie k prognóze alergologické pylové sezony

Jiří Nekovář, Lenka Hájková

 

Mezinárodní fenologická zahrádka na observatoři Doksany

Daniel Bareš, Martin Možný, Jiří Nekovář

 

Pilotní projekt monitoringu fenologických fází dřevin digitální kamerou v ČHMÚ

Martin Možný, Daniel Bareš, David Hájek, Jiří Nekovář

 

Fenofáze smrku, buku, lípy a jahodníku v I. až V. lesním vegetačním stupni

Rudolf Bagar, Jiří Nekovář

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2007, 1. vydání, 126 stran

ISBN 978-80-86690-44-5

 

svazek 49

Hydrologické důsledky antropogenních aktivit na povodí horní Ostravice

Tomáš Řehánek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2000, 1. vydání, 62 stran

ISBN 80-85813-72-6

 

svazek 48

Zhodnocení vlivů vodohospodářských úprav na režim podzemních vod v údolní nivě řeky Dyje

Eva Soukalová

 

Režim podzemní vody v hydropedologickém profilu Strážnice

Eva Soukalová

 

Vyhodnocování sledování jakosti podzemní vody za období 1984–1992 na pobočce ČHMÚ Brno

Drahomíra Krejčová

 

Vyhodnocení základních odtoků v období 1971–1991 na pobočce ČHMÚ Brno

Drahomíra Krejčová

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1999, 1. vydání, 54 stran

ISBN 80-85813-68-8

 

svazek 47

Úskalí praktických metod extrapolace měrných křivek průtoků (MKP)

Pavel Polcar

 

Srážkoodtokový vztah pro výpočet návrhových hydrologických veličin

Petr Lett

 

Koeficient snížení velkých vod v soutokovém uzlu říčního systému – analýza problému

Petr Lett

 

Doplnění poznatků o teplotních zvláštnostech Šumavy

Svatava Křivancová

 

Porovnání měření teploty vzduchu na klasických a automatických meteorologických stanicích

František Vavruška

 

Teplota vzduchu a charakteristiky topného období v jižních Čechách

Miloslava Starostová

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1999, 1. vydání, 66 stran

ISBN 80-85813-65-3

 

svazek 46

Síť automatizovaných monitorovacích stanic na Ostravsku

Zdeněk Blažek, Blanka Krejčí

 

Znečištění ovzduší na Ostravsku přízemním ozonem

Blanka Krejčí

 

Znečištění ovzduší na Ostravsku v zimních obdobích 1994–1996 z hlediska smogového regulačního systému Ostravsko

Libor Černikovský

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1998, 1. vydání, 58 stran

ISBN 80-85813-59-9

 

svazek 45

25 let pozorování na klimatologické stanici Ostrava-Poruba

Radim Tolasz

 

Zhodnocení suchého období 1988–1993 v povodí Odry

Arnošt Hošek, Radim Tolasz

 

Délka slunečního svitu na severní Moravě a ve Slezsku

Radim Tolasz

 

Trendy znečištění ovzduší na severní Moravě a ve Slezsku

Zdeněk Blažek, Libor Černikovský

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1996, 1. vydání, 76 stran

ISBN 80-85813-39-4

 

svazek 44

Dlouhodobé změny meteorologických parametrů

Vladimír Brůžek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 80 stran

ISBN 80-85813-06-8

 

svazek 43

Měsíční a roční úhrny srážek v povodí Želivky

Luboš Němec

 

Kvalita ovzduší

Jiří Bubník

 

Ovzduší a povrchová voda ve volné venkovské krajině (pozadí)

Bedřich Böhm, Drahomíra Leontovyčová, František Kott, Milan Váňa

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1993, 1. vydání, 97 stran

ISBN 80-85813-00-9

 

svazek 42

Vláhová bilance na území České republiky v letech 1974–1990

Ivan Kott

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 135 stran

ISBN 80-900206-9-0

 

svazek 41

Charakteristiky řad průměrných denních průtoků a maximálních průtoků ve vodoměrných stanicích v Čechách

Oldřich Novický, Světlana Kolářová, Ladislav Kašpárek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 136 stran

ISBN 80-900206-3-1

 

svazek 40

Silné bouřky v jižních Čechách

Miroslava Starostová, František Vavruška

 

Hodnocení provozního stavu pozorovací sítě mělkých podzemních vod v jihočeské oblasti za období 1986–1990

Václav Novák

 

Regionální závislost v rozdělení denních průtoků

Petr Lett

 

Zpracování nového katastru N–letých průtoků

Pavel Polcar

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 1. vydání, 88 stran

ISBN 80-900206-1-5

 

svazek 39

Režim plavenin na šesti vodoměrných profilech Jihomoravského kraje v letech 1985–1987

Taťána Petrůjová, Ivo Dostál

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 1. vydání, 36 stran

ISBN 80-900206-0-7

 

svazek 38

Automatická předpovědní linka ČHMÚ realizovaná na počítači EC 1055

Miroslav Škoda

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1990, 1. vydání, 164 stran

ISBN 80-900043-9-3

 

svazek 37

Trendy slunečního svitu na území ČSR v období 1956–1985

Karel Vaníček

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1990, 1. vydání, 76 stran

ISBN 80-900004-4-4

 

svazek 36

Prognózy režimu podzemních vod pomocí stochastických modelů

Radomír Muzikář, Eva Soukalová

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1989, 1. vydání, 112 stran

 

svazek 35

Rozbor výskytu povětrnostních situací a počasí s nimi spojeného

Jaroslav Starý

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1989, 1. vydání, 164 stran

 

svazek 34

Lokální předpovědní model Českého hydrometeorologického ústavu

Michal Baťka, Luboš Špaček, Miroslav Škoda, Helena Vondráčková

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 92 stran

 

svazek 33

Zpracování N-letých minimálních průtoků

Ladislav Kašpárek, Oldřich Novický, Pavel Polcar

 

Hydrologické vyhodnocení povodně v srpnu 1985 na tocích Severomoravského kraje

Arnošt Hošek, Eva Koblihová, Rostislav Sochorec

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 64 stran

 

svazek 32

Měsíční a roční úhrny srážek na Moravě v období 1901–1980 a jejich časové a prostorové změny

Rudolf Brázdil, Petr Dobrovolný, Miroslav Kolář, Vladislav Kříž, Tomáš Litschman

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1987, 1. vydání, 152 stran

 

svazek 31

Aplikace dálkového průzkumu pro zdokonalení určení antropogenního znečištění impaktní oblasti Prahy

Jiří Nekovář, Bořivoj Sobíšek, Jiřina Vejvodová

 

Znečištění ovzduší v Hlavním městě Praze

Luboš Němec, Jiří Nekovář

 

Nedostatkové objemy v povodí Jizery a Sázavy

Josef Horák, Vladimír Zelenka

 

Pravděpodobnost opakování minim, průměrů a maxim v objektech hlásné sítě podzemních vod a pramenů pobočky ČHMÚ Praha

Jan Vašátko

 

Výsledky granulometrického rozboru plavenin

Margareta Víznerová

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1986, 1. vydání, 88 stran

 

svazek 30

Výsledky stopovacích a čerpacích zkoušek v letech 1980 až 1983 v Moravském krasu

Ivo Dostál

 

Měření malých průtoků v oblasti východní Moravy v září 1982

Aleš Mikula

 

Vliv Horní nádrže vodního díla Nové Mlýny na režim podzemních vod v jejich bezprostředním okolí

Eva Soukalová

 

Základní statistické charakteristiky vydatnosti pramenů za desetileté a dvacetileté období v povodí Moravské Dyje

Drahomíra Krejčová

 

Imise těžkých kovů v brněnském ovzduší

Taťána Petrůjová

 

Závislost koncentrace výfukových plynů na průjezdu automobilů a na meteorologických podmínkách v prostředí městské zástavby

Zdeněk Elfenbein, Pavel Chrobák

 

Příspěvek k vymezení srážkových oblastí Jihomoravského kraje na základě vztahu srážkových úhrnů a nadmořské výšky

Tomáš Litschmann

 

Bezsrážková období na Znojemsku v letech 1968 až 1978

Zdeněk Smolík, Jan Vitoslavský

 

Výskyt významných meteorologických prvků v závislosti na typech povětrnostních situací na Znojemsku za období 1961 až 1980

Zdeněk Smolík, Jan Vitoslavský, Mojmír Kohut

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1985, 1. vydání, 105 stran

 

svazek 29

Systémová analýza sítě meteorologických a hydrologických pozorování

Bohuslav Schneider

 

Metody pozorování, měření a vyhodnocování režimu plavenin

Arnošt Hošek, Rostislav Sochorec

 

Antropogenní hydrografické změny Odry, Opavy a Ostravice v širším územním prostoru Ostravy

Jan Havrlant

 

Teplotní poměry řeky Moravice po vybudování údolní nádrže Kružberk

Tomáš Litschmann

 

Znečištění ovzduší v Beskydech

Zdeněk Blažek

 

Vliv znečištění ovzduší na klíčivost smrkových semen z příměstské oblasti Ostravy

Táňa Křížová

 

Sluneční svit v Severomoravském kraji

Svatopluk Vaculík

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1984, 1. vydání, 108 stran

 

svazek 28

Český hydrometeorologický ústava jeho podíl na ochraně životního prostředí v Severočeském kraji

Jiří Barbořík

 

Pronózní a signální systémochrany ovzduší v severočeské hnědouhelné pánvi

Jiří Bubník, Josef Keder

 

Prognóza Peronospory chmelové jako speciální informace pro zemědělství v Severočeském kraji

Václav Havlík

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1983, 1. vydání, 44 stran

 

svazek 27

Stanovení dlouhodobého ročního průtoku Bíliny v profilu přehrady Jirkov a jeho změny vlivem odlesnění v povodí

Stáňa Veverková

 

Přesnost měření průtoku hydrometrickou vrtulí se zřetelem k technice měření a vyhodnocení výsledků

Václav Chamrad, Vladislav Kříž, Tomáš Litschmann

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1982, 1. vydání, 68 stran

 

svazek 26

K problematice homogenizace průtokových řad a odvození neovlivněných průměrných měsíčních průtoků

Vladislav Kříž, Bohuslav Schneider

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1981, 1. vydání, 40 stran

 

svazek 25

Studie o splaveninách se zřetelem na ovlivnění vodních nádrží

František Pechala

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1979, 1. vydání, 32 stran

 

svazek 24

Příspěvek ke studiu srážek a vláhových poměrů v české chmelařské oblasti

Příspěvek poznání teplot v české chmelařské oblasti

Karel Pejml

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1977, 1. vydání, 84 stran

 

svazek 23

Hydrologické vyhodnocení povodně ze srpna 1972 v povodí Odry

František Doležel, Rostislav Sochorec, Vladislav Kříž

 

Lineární dynamický model dešťového odtoku druhého řádu

Ladislav Kašpárek

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1976, 1. vydání, 64 stran

 

svazek 22

Přehodnocení N-letých vod v povodí Bečvy s přihlédnutím k povodním z července 1960 a července 1970

Zdeněk Kožnárek, Josef Kotrnec, Helena Kubová

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1974, 1. vydání, 48 stran

 

svazek 21

Předpověď hydrogramu povodně

Miroslav Kemel

 

Možnosti hydrometeorologických předpovědí havarijních odtokových situací

Vilibald Kakos

 

Meteorologické situace a vývoj povodňových průtoků v povodí Lužické Nisy a Smědé

Jiří Barbořík, Václav Chamas

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1974, 1. vydání, 104 stran

 

svazek 20

Znečištění ovzduší v Podkrušnohoří

Bedřich Böhm

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1974, 1. vydání, 120 stran

 

svazek 19

Sekulární chod četnosti a intenzity jarních mrazíků

Karel Pejml

 

Klimatické zajištění desetidenních úhrnů srážek

Jarmila Reinhartová

 

Klimatologické hodnocení mezní vrstvy atmosféry

Lubomír Coufal

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1973, 1. vydání, 130 stran

 

svazek 18

Srážky na území ČSSR při jednotlivých typech povětrnostní situace

Jan Brádka

 

Kategorizace povodňového režimu na tocích vltavské kaskády

Josef Buchtele

 

K hodnocení přesnosti hydrologických informací

Josef Hladný, Ladislav Horský

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1972, 1. vydání, 176 stran

 

Svazek 17

Zamrzání některých moravských toků

Miroslav Čermák

 

Odtokový režim a chemismus vod v povodí horní Otavy se zaměřením na výskyt rašelinišť

Jaroslav Ferda, Josef Hladný, Libuše Bubeníčková, Jindřich Pešek

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1971, 1. vydání, 192 stran

 

Svazek 16

Příspěvek ke studiu srážek v Podkrkonoší

Karel Pejml

 

Klimatické zajištění srážkových úhrnů na území ČSR

Jarmila Reinhartová

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1970, 1. vydání, 96 stran

 

Svazek 15

Studie odtokového režimu na jižní Moravě při soutoku Moravy a Dyje

Alois Polišenský, Dagmar Sacherová

 

Postupové doby průtokových množství

Rostislav Sochorec

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1969, 1. vydání, 48 stran

 

Svazek 14

Jarné mrazy v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji

Peter Forgáč, František Molnár

 

Studie o statistické struktuře přízemního pole teploty vzduchu v ČSR

Jitka Hrdá

 

Příspěvek ke studiu srážek v suché oblasti severočeské

Karel Pejml

 

Reprezentativnost větroměrných údajů meteorologických stanic v ČSR

Bořivoj Sobíšek

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1969, 1. vydání, 184 stran

 

svazek 13

Radioaktivita atmosféry II.

Kolektiv 26 autorů

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1968, 1. vydání, 104 stran

 

svazek 12

Predpoved odtoku zo zráží na riece Nitrici v Liešťanoch

Irina Čechová

 

Základní činitelé ovlivňující odtok velkých vod

Miroslav Čermák

 

Předpovědi odtoku v bezesrážkových obdobích

Josef Hladný, Josef Buchtele

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1968, 1. vydání, 152 stran

 

Svazek 11

Statistické a mapové zpracování klimatické zabezpečenosti dat nástupu, konce a trvání charakteristických teplot na území Čech a Moravy

Natálie Slabá

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1968, 1. vydání, 72 stran

 

svazek 10

Studie krátkodobých hydrologických předpovědí v povodí Ohře

Josef Hladný, Jiří Barbořík

 

Vliv četnosti pozorování na statistické zhodnocení vydatnosti pramenů

Vladislav Kříž, Václav zelený

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1967, 1. vydání, 84 stran

 

svazek 9

Klimatologický význam interdiurní proměnlivosti tlaku vzduchu

Karel Bayer

 

Jarné mrazy v Západoslovenskom kraji

Peter Forgáč, František Molnár

 

Několik úvah o posuzování stupně abnormality v sekulárním průběhu měsíčních a ročních průměrů teploty různými kritérii a jak se tyto abnormality projevily ve 191leté řadě teplotních pozorování v Praze-Klementinu

Václav Hlaváč

 

Katastrofálna víchrica na Slovensku november 1964

Juraj Rak

 

HMÚ Praha, 1968, 1. vydání, 144 stran

 

svazek 8

Výpar v povodí Moravy a horní Odry

Hubert Kříž

 

Rozbor středních profilových a maximálních povrchových rychlostí ve vodoměrném profilu

Vladislav Kříž

 

Tvary a objemy povodňových vln

Rostislav Sochorec, Václav Richter

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1966, 1. vydání, 76 stran

 

svazek 7

Sumy teplot v Čechách a na Moravě

Lubomír Coufal

 

Kolísání klimatu severočeské vinařské a chmelařské oblasti

Karel Pejml

 

Sledování souvislosti extrémů radioaktivity vzduchu se synoptickou situací

Pavel Petrovič

 

HMÚ Praha, 1966, 1. vydání, 88 stran

 

svazek 6

Radioaktivita atmosféry

Kolektiv 16 autorů

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1966, 1. vydání, 88 stran

 

svazek 5

Opakování velkých vod v povodí Olše

Vladislav Kříž, Rostislav Sochorec, Hubert Kříž

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1964, 1. vydání, 127 stran

 

svazek 4

Režim podzemní vody hydropedologického profilu HP 124

Miroslav Sommer

 

Hydrologická studie Olše

Vladislav Kříž

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1963, 1. vydání, 95 stran

 

Svazek 3

Odtoky malých povodí

Jaroslav Balek

 

Režim ĺadov slovenských tokoch

Juraj Pacl

 

Režim podzemní vody hydropedologického profili HP 217

Miroslav Sommer

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1963, 1. vydání, 122 stran

 

svazek 2

Dvě stoleté hydrologické řady průtokové na českých řekách

Jan Novotný

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1963, 1. vydání, 116 stran

 

svazek 1

Meteorologie na pražské hvězdárně v Praze-Klementinu (1752–1940)

Otto Seydl

 

Stručné dějiny hydrologie

Jan Novotný

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1963, 1. vydání, 62 stran

© ČHMÚ 2020