www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

PRÁCE A STUDIE ČHMÚ

ISSN 1210-7557

 

SEŠIT 37

Měření výparu z vodní hladiny automatizovaným výparoměrem EWM v České republice

 

Mojmír Kohut, Jaroslav Rožnovský,

Gražyna Knozová, Jáchym Brzezina

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2016, 1. vydání, 92 stran

ISBN 979-80-87577-58-5

138 Kč

SEŠIT 36

Teplota půdy

 

Hana Středová, Petra Fukalová,
Michal Lehnert, Jaroslav Rožnovský, Tomáš Středa

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2014, 1. vydání, 70 stran

ISBN 978-80-87577-45-5

 

 

 

158 Kč

SEŠIT 35

Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice

 

Mojmír Kohut, Jaroslav Rožnovský,
Grazyna Knozová

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2013, 1. vydání, 95 stran

ISBN 978-80-87577-16-5

148 Kč

SEŠIT 34

Digitalizace klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku

 

Pavel Lipina, Miroslav Řepka

 

Český hydrometeorologický ústav Praha,

2010, 1. vydání, 132 stran

ISBN 80-86690-86-2

112 Kč

Sešit 33

Prostorové rozložení srážek na české a polské straně hraničních hor – Králického sněžníku, Jeseníků a Beskyd

Miroslav Řepka, Pavel Lipina, Martin Stříž, Mirka Mrázková, Bronislaw Glowicki, Andrzej Dancewicz, Grazyna Beblot

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2005, 1. vydání, 60 stran.

ISBN 80-86690-34-2

 

Sešit 32

Homogenizace teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových pozorování

Petr Štěpánek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2004, 1. vydání, 56 stran.

ISBN 80-86690-15-6

 

Sešit 31

Povodeň na řece Odře v červenci 1997

Tomáš Řehánek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 41 stran.

ISBN 80-86690-00-8

 

Sešit 30

Povodeň na řece Moravě v červenci 1997

Ivo Dostál, Tomáš Řehánek, Libuša Papšíková

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 43 stran.

ISBN 80-85813-89-0

 

Sešit 29

Chování extrémů v klimatologických časových řadách

Radim Tolasz

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2001, 1. vydání, 111 stran.

ISBN 80-85813-89-0

 

Sešit 28

Statistické zpracování měsíčních a ročních srážkových a odtokových charakteristik povodí řeky Moravy

Ladislav Budík, Marie Budíková

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2001, 1. vydání, 118 stran.

ISBN 80-85813-81-5

 

Sešit 27

Současný stav metodologie poklesové fáze odtoku

Jiří Stehlík

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1998, 1. vydání, 27 stran.

ISBN 80-85813-58-0

 

Sešit 26

Hydrologické předpovědi v povodí vodního díla Nýrsko. Vyhodnocení povodně v povodí Berounky z prosince 1993

Z. Barták, M. Budíková, J. Sulan, J. Hostýnek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1995, 1. vydání, 50 stran.

 

Sešit 25

Organické látky v plaveninách

Taťána Petrůjová

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1995, 1. vydání, 45 stran.

 

Sešit 24

Identifikace změny v časové řadě

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 79 stran.

 

Sešit 23

Plaveniny v povodí Moravy

Taťána Petrůjová, Ivo Dostál, Dana Dydowiczová

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 51 stran.

ISBN 80-85813-07-6

 

Sešit 22

Životní prostředí a zdravotní stav dětské populace

Libor Hejkrlík

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1993, 1. vydání, 40 stran.

ISBN 80-901262-8-6

 

Sešit 21

Režim jakosti vod a plavenin v povodích vybraných českých řek

Miroslava Cucová, Ludvík Doležal, Martin Guth, Milada Hrdlocicsová, Vít Kodeš, Hana Tomešová, Jan Vašátko

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 64 stran.

ISBN 80-901262-6-X

 

Sešit 20

Čistota ovzduší a kvalita vody v povodí dolní části Berounky

Jiří Bubník, Martin Guth, Jiří Kessl, Milada Hrdlovicsová, Jaroslav Šantroch, Jan Vašátko

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 1. vydání, 61 stran.

 

Sešit 19

Prognóza peronospory chmelové pro chmelnice v extrémních klimatických podmínkách

Václav Havlík, Martin Možný

 

Český hydrometeorologický ústav, 1990, 1. vydání, 25 stran.

 

Sešit 18

Sněhová pokrývka hornatin a vrchovin Severomoravského kraje

Vladislav Kříž, Radim Tolasz

 

Český hydrometeorologický ústav, 1990, 1. vydání, 46 stran.

 

Sešit 17

Protimrazová ochrana ovocných sadů umělou mlhou

František Dětinský, Václav Havlík

 

Český hydrometeorologický ústav, 1990, 1. vydání, 53 stran.

 

Sešit 16

Halphenova rozdělení pravděpodobnosti

Václav Dvořák

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1989, 1. vydání, 25 stran

 

Sešit 15

Regionální úroveň znečištění přírodních složek životního prostředí

B. Böhm

 

Hydrometeorologický ústav Praha, 1989, 1. vydání, 25 stran

 

Sešit 14

Ničivé krupobití a húlavy na území ČSR dne 18. 8. 1986

Jan Pavlík, Vilibald Kakos, Jan Strachota

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 29 stran

 

Sešit 13

Verifikace předpovědí počasí

Eva Červená

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 47 stran

 

Sešit 12

Příspěvek k prostorové interpretaci charakteristik klimatologických prvků

Tomáš Litschmann

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 27 stran

 

Sešit 11

Šestihodinové změny teploty a geopotenciálu na stanici Praha - Libuš

Dagmar Vítková

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1987, 1. vydání, 24 stran

 

Sešit 10

Aplikace přístrojové techniky v krasové hydrologii

Zdeněk Kožnárek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1987, 1. vydání, 20 stran

 

Sešit 9

Námraza a její předpověď. Námrazová kalamita v energetice na území ČSR

Josef Vrána

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1986, 1. vydání, 108 stran

 

Sešit 8

Klima, teplotní režim a ledové jevy v povodí dolní Berounky

Josef Horák, František Stuchlík, Jan Vašátko

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1985, 1. vydání, 54 stran

 

Sešit 7

O povodních z let 1872 až 1981 na Litavce a jejich významu pro odhad -letých průtoků

Ladislav Kašpárek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1984, 1. vydání, 56 stran

 

Sešit 6

Srážkové a teplotní poměry moravské chmelařské oblasti

Václav Lednický

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1984, 1. vydání, 39 stran

 

Sešit 5

Využití snímků z meteorologických družic při synoptické analýze

Jan Pavlík

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1983, 1. vydání, 15 stran, 40 obrázků

 

Sešit 4

Rozptyl škodlivin v ovzduší v městě Ústí nad Labem

Jiří Barbořík

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1983, 1. vydání, 19 stran

 

Sešit 3

Čáry překročení ukazatelů jakosti vody v tocích

Miloš Kredba

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1983, 1. vydání, 19 stran, 72 tabulek, 72 obrázků

 

Sešit 2

Analýza korelačních vztahů mezi průtokovými a srážkovými řadami

Ladislav Kašpárek

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1982, 1. vydání, nestránkováno

 

Sešit 1

Základní rysy variability a sezonality průtoku československých řek

Vladislav Kříž

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1982, 1. vydání

© ČHMÚ 2020