Zpráva o povodni – prosinec 2002 – leden 2003

 

Povodí Berounky a horní Ohře

 

Hodnotící zpráva (196 kB, soubor PDF)

 

Tabulky:        1. Pořadí největších srážek a N-letostí (periody opakování) v období 29.12.2002 –3.1.2003 (43 kB, soubor PDF)

 

2. Měsíční hodnocení srážek - leden 2003 (36 kB, soubor PDF)

 

3. Předchozí podmínky – vodní toky (50 kB, soubor PDF)

 

4. Předchozí podmínky – nádrže (30 kB, soubor PDF)

 

5. Přehled kulminací (35 kB, soubor PDF)

 

6. Odtokové vyhodnocení - povodí Berounky (27 kB, soubor PDF)

 

7. Objemy zadržené ve vodních dílech (22 kB, soubor PDF)

 

8. Porovnání průměrných měsíčních průtoků s normály (36 kB, soubor PDF)

 

9. Porovnání kulminačních průtoků se srpnem 2002 (29 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Srážkové úhrny za období 22.12.2002 (118 kB, soubor PDF)

 

2. Srážkové úhrny za období 29.12.2002 - 3.1.2003 (125 kB, soubor PDF)

 

3. Srážkové úhrny za období 2.1.2003 (112 kB, soubor PDF)

 

4. Srážkové úhrny za období 1.1.2003 - 2.1.2003 (124 kB, soubor PDF)

 

5. Srážkové úhrny za období 1.1.2003 - 3.1.2003 (133 kB, soubor PDF)

 

6. Srážkové úhrny za prosinec 2002 (117 kB, soubor PDF)

 

7. Srážkové úhrny za prosinec 2002 - srovnání s normálem (98 kB, soubor PDF)

 

8. Srážkové úhrny za leden 2003 (133 kB, soubor PDF)

 

9. Srážkové úhrny za leden 2003 - srovnání s normálem (125 kB, soubor PDF)

 

10. Teploty vzduchu (Plzeň-Bolevec, Cheb) (31 kB, soubor PDF)

 

11. Teploty vzduchu (Přimda, Churáňov) (32 kB, soubor PDF)

 

12. Půdní teploty (Plzeň-Bolevec, Cheb) (24 kB, soubor PDF)

 

13. Půdní teploty (Přimda, Klatovy) (28 kB, soubor PDF)

 

14. Hydrogramy povodňových vln - povodí Mže (49 kB, soubor GIF)

 

15. Hydrogramy povodňových vln - VD Hracholusky (48 kB, soubor GIF)

 

16. Hydrogramy povodňových vln - povodí Radbuzy (53 kB, soubor GIF)

 

17. Hydrogramy povodňových vln - povodí Úhlavy (48 kB, soubor GIF)

 

18. Hydrogramy povodňových vln - říční uzel Plzeň (50 kB, soubor GIF)

 

19. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky (51 kB, soubor GIF)

 

20. Hydrogramy povodňových vln - povodí Ohře (50 kB, soubor GIF)

 

21a. Hydrogramy ve vybraných stanicích - stupně povodňové aktivity - Hracholusky (37 kB, soubor GIF)

 

21b. Hydrogramy ve vybraných stanicích - stupně povodňové aktivity - České Údolí (37 kB, soubor GIF)

 

21c. Hydrogramy ve vybraných stanicích - stupně povodňové aktivity - Štěnovice (39 kB, soubor GIF)

 

21d. Hydrogramy ve vybraných stanicích - stupně povodňové aktivity - Bílá Hora (37 kB, soubor GIF)

 

22. Hydrogram povodňové vlny - Stříbro (Mže); předpověď dle modelu Aqualog (39 kB, soubor GIF)

 

23. Hydrogram povodňové vlny - Bílá Hora (Berounka)-, předpověď dle modelu Aqualog (41 kB, soubor GIF)

 

24. Hydrogram povodňové vlny - Beroun (Berounka); předpověď dle modelu Aqualog (40 kB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11 x 360 - 460 kB, soubory GIF)