Zpráva o povodni – 4. května 2001

 

Povodí Mže

 

Hodnotící zpráva (229 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Extrapolací podle logaritmické regrese (Trupl) (v textu)

 

2. Srážkové úhrny ze dne 4.5. 2001 (v textu)

 

3. Měsíční srážkové úhrny za květen 2001 (v textu)

 

4. Přehledná situace - profily geodetického zaměření (825 kB, soubor GIF)

 

5. Povodňová vlna na Mži v profilu Stříbro (150 kB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (18 x 270 - 410 kB, soubory GIF)