Zpráva o povodni – říjen-listopad 1998

 

Povodí Berounky a horní Ohře

 

Hodnotící zpráva (156 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Srážkový úhrn za měsíc říjen (202 kB, soubor GIF)

 

2. Srážkový úhrn za měsíc říjen - srovnání s normálem (221 kB, soubor GIF)

 

3. Srážkový úhrn za měsíc listopad (197 kB, soubor GIF)

 

4. Srážkový úhrn za měsíc listopad - srovnání s normálem (201 kB, soubor GIF)

 

5. Srážkový úhrn dne 28.10.1998 (196 kB, soubor GIF)

 

6. Srážkový úhrn ve dnech 28. a 29.10.1998 (186 kB, soubor GIF)

 

7. Srážkový úhrn ve dnech 28. - 30.10.1998 (199 kB, soubor GIF)

 

8. Periodicita denních úhrnů - říjen 1998 (693 kB, soubor GIF)

 

9. Periodicita dvoudenních srážkových úhrnů (578 kB, soubor GIF)

 

10. Periodicita třídenních srážkových úhrnů (589 kB, soubor GIF)

 

11. Hydrogramy povodňových vln - povodí Mže (184 kB, soubor GIF)

 

12. Hydrogramy povodňových vln - povodí Radbuzy (197 kB, soubor GIF)

 

13. Hydrogramy povodňových vln - povodí Úhlavy (182 kB, soubor GIF)

 

14. Hydrogramy povodňových vln - povodí Úslavy a Klabavy (206 kB, soubor GIF)

 

15. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky profil Bílá Hora (200 kB, soubor GIF)

 

16. Hydrogramy povodňových vln - mezipovodí Bílá Hora - Beroun (184 kB, soubor GIF)

 

17. Hydrogramy povodňových vln - povodí Ohře (187 kB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2 (2 x 420 kB, soubory GIF)