Zpráva o povodni - červen 1995

 

Povodí Klabavy

 

Hodnotící zpráva (134 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Mapa izolinií srážkových úhrnů - 25. 6. 1995 (37 kB, soubor GIF)

 

2. Křivky opakování velkých vod (33 kB, soubor GIF)

 

3. Bilance nádrže Klabava (33 kB, soubor GIF)

 

4. Klabava - hydrogramy povodňové viny (25.- 29. 6. 1995) (57 kB, soubor GIF)

 

5. Klabava - hydrogramy povodňové viny (1. - 4. 6.1995) (56 kB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 x 440-610 kB, soubory GIF)