Zpráva o povodni - leden 1995

 

Povodí Berounky a horní Ohře

 

Hodnotící zpráva (189 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Povodí Berounky a horní Ohře - staniční síť (35 kB, soubor GIF)

 

2. Celková výška sněhové pokrývky - leden 1995 (437 kB, soubor GIF)

 

3. Izohyety denního úhrnu srážek 25.1.1995 (30 kB, soubor GIF)

 

4. Izohyety dvoudenního úhrnu srážek za 27.- 28.1.1995 (28 kB, soubor GIF)

 

5. Izohyety třídenního úhrnu srážek za 27. - 29.1.1995 (30 kB, soubor GIF)

 

6. Izohyety měsíčních úhrnů srážek za leden 1995 (37 kB, soubor GIF)

 

7. Odchylky od normálu - měsíční úhrny (30 kB, soubor GIF)

 

8. Hydrogramy povodňových vln - povodí Mže (22.1. - 5. 2.) (107 kB, soubor GIF)

 

9. Hydrogramy povodňových vln - povodí Radbuzy (107 kB, soubor GIF)

 

10. Hydrogramy povodňových vln - povodí Úhlavy (139 kB, soubor GIF)

 

11. Hydrogramy povodňových vln - povodí Úslavy a Klabavy (102 kB, soubor GIF)

 

12. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky, profil Bílá Hora (103 kB, soubor GIF)

 

13. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky, mezipovodí Bílá Hora - Beroun (349 kB, soubor GIF)

 

14. Hydrogramy povodňových vln - povodí Ohře (298 kB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 x 270-330 kB, soubory GIF)