Zpráva o povodni - prosinec 1993

 

Povodí Berounky a Ohře

 

Hodnotící zpráva (192 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Průběh teplot v termínech 7, 14 a 21 hod SEČ (37 kB, soubor GIF)

 

2. Průběh průměrných denních teplot a výška sněhové pokrývky (67 kB, soubor GIF)

 

3. Výška sněhové pokrývky k datu 18.12.1993 (43 kB, soubor GIF)

 

4. Denní úhrny srážek 19.12.1993 (45 kB, soubor GIF)

 

5. Denní úhrny srážek 20.12.1993 (51 kB, soubor GIF)

 

6. Úhrny srážek za období 19.-20.12.1993 (50 kB, soubor GIF)

 

7. Izohyety měsíčních úhrnů - prosinec 1993 (65 kB, soubor GIF)

 

8. Izolinie překročení normálů (%) měsíčních úhrnů prosinec 1993 (49 kB, soubor GIF)

 

9. Periodicita měsíčních úhrnů (N-letost) (42 kB, soubor GIF)

 

10. Hydrogramy povodňových vln - povodí Mže (19.-29.12.1993) (1,9 MB, soubor GIF)

 

11. Hydrogramy povodňových vln - povodí Radbuzy (2,9 MB, soubor GIF)

 

12. Hydrogramy povodňových vln - povodí Úhlavy (2,6 MB, soubor GIF)

 

13. Hydrogramy povodňových vln - povodí Úslavy a Klabavy (2,8 MB, soubor GIF)

 

14. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky profil Bílá Hora (1,9 MB, soubor GIF)

 

15. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky - mezipovodí Bílá Hora – Beroun (1,8 MB, soubor GIF)

 

16. Hydrogramy povodňových vln - povodí Ohře (2,4 MB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (15x1 - 1,4 MB, soubory GIF)