Zpráva o povodni - červenec 1981

 

Povodí Berounky, Ohře a Otavy

 

Hodnotící zpráva (989 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Západočeský kraj – povodí Berounky a Ohře – mapa izohyet srážkových úhrnů za období 17. – 20.7. (2,6 MB, soubor GIF)

 

2. Hydrogramy povodňových vln povodí Mže a Radbuzy - 17. - 24.7. (1,6 MB, soubor GIF)

 

3. Hydrogramy povodňových vln povodí Berounky k profilu Plzeň – Bílá Hora - 17. - 24.7. (2 MB, soubor GIF)

 

4. Hydrogramy povodňových vln povodí Berounky mezipovodí Plzeň – Beroun - 17. - 25.7. (2,5 MB, soubor GIF)

 

5. Hydrogramy povodňových vln povodí Otavy a Ohře – 17. - 25.7. (1,3 MB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 (54x250-800 kB, soubory GIF)