Zpráva o povodni - červenec 1980

 

Povodí Berounky, Ohře a Otavy

 

Hodnotící zpráva (727 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Západočeský kraj – povodí Berounky a Ohře – mapa izohyet srážkových úhrnů za období 20. – 22.7. (2,3 MB, soubor GIF)

 

2. Povodňové vlny – hydrogramy (1. – 31.7.) – Mže a Radbuza (5,3 MB, soubor GIF)

 

3. Povodňové vlny – hydrogramy (1. – 31.7.) – povodí Berounky nad Plzní (5,4 MB, soubor GIF)

 

4. Povodňové vlny – hydrogramy (1. – 31.7.) – povodí Berounky pod Plzní (5,5 MB, soubor GIF)

 

5. Povodňové vlny – hydrogramy (7. – 31.7.) – Otava, Ohře (3,4 MB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (20x400-780 kB, soubory GIF)