Zpráva o povodni - září 1979

 

Povodí Berounky

 

Hodnotící zpráva (766 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Západočeský kraj - povodí Berounky a Ohře - mapa izohyet srážkových úhrnů za období 20. - 25.9. (2,4 MB, soubor GIF)

 

2. Povodňové vlny - hydrogramy (21. - 30.9.) - Radbuza (2,5 MB, soubor GIF)

 

3. Povodňové vlny - hydrogramy (21. - 30.9.) - Berounka k profilu Bílá Hora (2,7 MB, soubor GIF)

 

4. Povodňové vlny - hydrogramy (21.9. - 1.10.) - Berounka - mezipovodí Plzeň-Beroun (2,8 MB, soubor GIF)