Zpráva o povodni - červen 1979

 

Povodí Berounky a Otavy

 

Hodnotící zpráva (887 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Západočeský kraj - povodí Berounky a Ohře - mapa izohyet srážkových úhrnů za období 15. - 19.6. (2,9 MB, soubor GIF)

 

2. Povodňové vlny - hydrogramy (17. - 23.6.) - Berounka k profilu Bílá Hora (3,1 MB, soubor GIF)

 

3. Povodňové vlny - hydrogramy (17. - 24.6.) - Berounka - mezipovodí Plzeň-Beroun (2,7 MB, soubor GIF)

 

4. Povodňové vlny - hydrogramy (15. - 24.6.) - Otava (2,7 MB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (14x455-630 kB, soubory GIF)