Zpráva o povodni - květen 1978

 

Povodí Berounky, Ohře a Otavy

 

Hodnotící zpráva (500 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Vývoj oblačnosti - 6.5.1978 - záznam radiolokátoru (1,7 MB, soubor GIF)

 

2. Západočeský kraj - povodí Berounky a Ohře - mapa izohyet srážkových úhrnů za období 6.-10.5.1978 (7 MB, soubor GIF)

 

3. Západočeský kraj - povodí Berounky a Ohře - mapa izohyet srážkových úhrnů za květen 1978 (6,5 MB, soubor GIF)

 

4. Hydrogramy povodňových vln - povodí Mže (1 MB, soubor GIF)

 

5. Hydrogramy povodňových vln - povodí Radbuzy (1,5 MB, soubor GIF)

 

6. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky po profil Bílá Hora (5,5 MB, soubor GIF)

 

7. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky - mezipovodí Plzeň-Beroun (6,3 MB, soubor GIF)

 

8. Hydrogramy povodňových vln - povodí Ohře a Otavy (1,4 MB, soubor GIF)

 

9. Zpráva Zpč. KNV - kopie (165 kB, soubor GIF)

 

10. Zpráva Povodí Vltavy - závod Berounka Plzeň - kopie (60 kB, soubor GIF)

 

11. Zpráva Krajské zemědělské zprávy - kopie (65 kB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (40x1,7 MB, soubory GIF)