Zpráva o povodni ze dne 24.6.1975

 

Povodí Zbirožského potoka

 

Hodnotící zpráva (500 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Výška oblačného systému (400 kB, soubor GIF)

 

1b. Radiolokační odrazivost (720 kB, soubor GIF)

 

2. Mapa povodí Zbirožského potoka (55 kB, soubor GIF)

 

3. Izohyety naměřených srážkových úhrnů (160 kB, soubor GIF)

 

4. Ombrogram stanice HMÚ Zbiroh-Švabín (65 kB, soubor GIF)

 

5. Mapa povodí dolní Berounky- srážková činnost (51 kB, soubor GIF)

 

6. Hydrogram povodňové vlny (31 kB, soubor GIF)

 

7. Výpočty: 1, 2, 3, 4 (50-70 kB, soubory GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 x 500-870 kB, soubory GIF)