Zpráva o povodni ze dne 30.4.1975

 

Povodí Úhlavy a Úslavy

 

Hodnotící zpráva (1,8 MB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Výška oblačného systému (830 kB, soubor GIF)

 

2. Radiolokační odrazivost (606 kB, soubor GIF)

 

3. Vztah radiolokační odrazivosti a teoretické intenzity srážek (43 kB, soubor GIF)

 

4. Povodí Úhlavy a Úslavy - postižená oblast (604 kB, soubor GIF)

 

5. Izohyety naměřených srážkových úhrnů (572 kB, soubor GIF)

 

6. Statistická metoda pro určení teor. periodicity srážek - stanice Netunice a Seč (283 kB, soubor GIF)

 

7. Teoretické křivky pro stanovení N-letých srážkových úhrnů (584 kB, soubor GIF)

 

8. Ombrogram stanice Nepomuk (38 kB, soubor GIF)

 

9. Výpočty kulm. průtoků na základě srážek spadlých na povodí (374 kB, soubor GIF)

 

10. Hydrogram povodňové vlny 30.4.-2.5.1975 (432 kB, soubor GIF)

 

11. Zpráva o zjištěných škodách (311 kB, soubor GIF)

 

Fotodokumentace: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, (24x1,6 MB, soubory GIF)