Zpráva o povodni v období prosinec 1974 - leden 1975

 

Povodí Berounky

 

Hodnotící zpráva (500 kB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Západočeský kraj - Povodí Ohře a Berounky - mapa izohyet srážkových úhrnů za období 6. - 8.12.1974 (6 MB, soubor GIF)

 

2. Povodí Otavy v Západočekém kraji - mapa izohyet srážkových úhrnů za období 25. - 29.12.1974 (160 kB, soubor GIF)

 

3. Mapa sněhové pokrývky ke dni 16.12.1974 (6 MB, soubor GIF)

 

4. Mapa sněhové pokrývky ke dni 27.12.1974 (5,5 MB, soubor GIF)

 

5. Hydrogramy povodňových vln - povodí Mže (4 MB, soubor GIF)

 

6. Hydrogramy povodňových vln - povodí Ohře a Otavy (4 MB, soubor GIF)

 

7. Hydrogramy povodňových vln - povodí Berounky (4 MB, soubor GIF)