Zpráva o povodni - květen-červen 1965

 

Povodí Berounky, Ohře a Otavy

 

Hodnotící zpráva (2,2 MB, soubor PDF)

 

Tabulky (10,4 MB, soubor PDF)

 

Přílohy:          1. Hydrogramy - Berounka, Úslava a Střela (630 kB, soubor GIF)

 

2. Hydrogramy - Mže (650 kB, soubor GIF)

 

3. Hydrogramy - Ohře (661 kB, soubor GIF)

 

4. Hydrogramy - Otava (616 kB, soubor GIF)

 

5. Hydrogramy - Radbuza (614 kB, soubor GIF)

 

6. Proteklé množství vody na tocích Zpč. kraje (6,4 MB, soubor GIF)

 

7. Odtok povodňového množství (798 kB, soubor GIF)

 

8. Úhrny srážek – mapy: 29.-30.5., 1.-2.6., 5.-7.6., 9.-11.6., 13.-14.6., 17.-18.6., 1.-14.6. (7x cca 700 kB, soubory GIF)

 

9. Srážky v období 28.5-14.6.1965 v % normálu (1 MB, soubor GIF)

 

10. Schema časové závislosti srážeka a odtoku v závěrových profilech (659 kB, soubor GIF)

 

11. Vztahy průtoků - Mže, Berounka, Ohře (825 kB, soubor GIF)

 

12. Vztahy průtoků - Radbuza (787 kB, soubor GIF)

 

13. Vztahy průtoků - Otava, Úhlava (696 kB, soubor GIF)

 

14. Postupové doby - Berounka, Radbuza (950 kB, soubor GIF)

 

15. Postupové doby - Beounka, Střela, Ohře (763 kB, soubor GIF)

 

16. Postupové doby - Otava, Úhlava (821 kB, soubor GIF)