logo ČHMÚ      logo MSK

Dotovaná měření z rozpočtu Moravskoslezského kraje probíhají v roce 2023 v obcích Mosty u Jablunkova a Ostravice.


Ostravice-golf (umístění v lokalitě v rámci Státní sítě imisního monitoringu ČHMÚ):

Z dotace Moravskoslezského kraje je v roce 2023 monitoring rozšířen o měření benzo[a]pyrenu a těžkých kovů.


Mosty u Jablunkova-Šance (nová lokalita pouze pro rok 2023):

Zde byl z dotace Moravskoslezského kraje pro rok 2023 zvolen monitoring pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší. Pomocí dvou automatických vzorkovačů budou po celý rok každý třetí den odebírány vzorky atmosférického aerosolu (prachových částic) velikostní frakce PM10. Bude odebráno přibližně 120 vzorků. Ve vzorcích budou laboratorně stanoveny koncentrace organického a elementárního uhlíku, kationtů a aniontů, bezvodých cukrů (levoglucosan, mannosan, galactosan), polycyklických aromatických uhlovodíků a přibližně 20 chemických prvků včetně těžkých kovů. V lokalitě rovněž probíhá měření směru a rychlosti větru. Na základě získaných výsledků vypočteme, které zdroje a jakou měrou se na Jablunkovsku podílejí na znečištění ovzduší. Součástí navazujícího hodnocení bude odhad, kolik znečištění v této příhraniční lokalitě pochází z České republiky, Slovenska a Polska.Informace o lokalitách: Mosty u Jablunkova-ŠanceOstravice-golf

foto Mosty u Jablunkova-Šance      foto Ostravice-golf

Vyhodnocení měření na monitorovacích stanicích Ostravice-golf a Mosty u Jablunkova-Šance v roce 2023Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2024