logo ČHMÚ      logo MSK

Měření znečištění ovzduší na lokalitách Mizerov a Věřňovice

Měření v roce 2020 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Na stanici Mizerov probíhá měření v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:
5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků a denní měření PM2,5.
Na stanici Věřňovice probíhá odběr v automatickém režimu, každý 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků. Podrobnosti: Mizerov, Věřňovice.


Výsledky měření

Vyhodnoceni měření na stanici Mizerov a Věřňovice v roce 2020

Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic v roce 2020

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2020
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu pro PM10 od začátku roku 2020
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanici Mizerov není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační. K překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Mizerov: 13
   Věřňovice: 39

Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2021