Měření znečištění ovzduší v Hlučíně a Kopřivnici

Měření v roce 2009 bylo hrazeno z prostředů Moravskoslezského kraje.

Měření probíhalo v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:

   v Hlučíně 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků,
   v Kopřivnici 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků.
Podrobnosti: Hlučín, Kopřivnice


Výsledky měření

Vyhodnocení měření na MMS Hlučín a Kopřivnice v roce 2009

Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2009

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2009
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 v roce 2009
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích nebyly každý 6. den měřeny koncentrace PM10, proto je toto číslo pouze orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměřilo.
Hlučín: 51
Kopřivnice: 41

Datum poslední aktualizace: 1.4.2010