logo ČHMÚ      logo MSK

Dotovaná měření z rozpočtu Moravskoslezského kraje probíhají v roce 2024 v obcích Heřmanovice a Světlá Hora.

Dotace Moravskoslezského kraje pro rok 2024 je zaměřená na monitoring pro identifikaci příčin znečišťování ovzduší v Jesenické oblasti. Na lokalitách Heřmanovice OÚ a Světlá Hora-centrum budou pomocí dvou automatických vzorkovačů po celý rok každý třetí den odebírány vzorky atmosférického aerosolu (prachových částic) velikostní frakce PM2,5. Ve vzorcích budou laboratorně stanoveny koncentrace organického a elementárního uhlíku, kationtů a aniontů, bezvodých cukrů, polycyklických aromatických uhlovodíků a chemických prvků, včetně těžkých kovů. V obou lokalitách rovněž probíhá měření směru a rychlosti větru. Na základě naměřených výsledků vyhodnotíme, které zdroje a jakou měrou se v této části Jesenicka podílejí na znečištění ovzduší. Pro hodnocení bude využit receptorový matematický model PMF a posouzení závislosti měřených znečišťujících látek na meteorologických podmínkách.Informace o lokalitách: Heřmanovice OÚSvětlá Hora-centrum

foto Heřmanovice OÚ      foto Světlá Hora-centrum


Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2024