logo ČHMÚ      logo MSK

Měření znečištění ovzduší v Hati, Osoblaze a Sudicích

Měření v roce 2016 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:
 v Hati denní měření suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5,  v Osoblaze a v Sudicích 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků a denní měření PM2,5.
Podrobnosti: Hať, Osoblaha, Sudice


Výsledky měření

Vyhodnoceni měřeni na MMS Hať, Osoblaha a Sudice v roce 2016


Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic v roce 2016

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2016
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2016
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích Osoblaha a Sudice není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Hať: 55
   Osoblaha: 5
   Sudice: 25

Datum poslední aktualizace: 1. 3. 2017