logo ČHMÚ        logo MSK

Měření znečištění ovzduší v Petrovicích u Karviné (OÚ) a v Dole ČSA u Karviné

Měření v roce 2012 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:

   v Petrovicích u Karviné 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků,
   v Dole ČSA u Karviné 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků.
Podrobnosti: Petrovice u Karviné OÚ, Důl ČSA u Karviné


Výsledky měření

Vyhodnocení měření na MMS Důl ČSA u Karviné a Petrovice u Karviné OÚ v roce 2012

Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2012

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2012
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2012
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Petrovice u Karviné OÚ: 96
   Důl ČSA u Karviné: 69

Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2013