logo ČHMÚ        logo MSK

Měření znečištění ovzduší na Červené hoře a ve Frenštátě p. R.

Měření v roce 2013 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:

   na stanici Červená denní měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 6. den zároveň měření těžkých kovů + 6. den paralelní měření polyaromatických uhlovodíků,
   na stanici Frenštát p. R.-bazén 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků.
Podrobnosti: Červená, Frenštát p. R.-bazén


Výsledky měření

Vyhodnocení měření na MMS Červená a Frenštát p. R.-bazén v roce 2013

Předběžně verifikovaná data jsou aktualizována v měsíčním cyklu a zpětně doplňována. Výsledky měření PM10 jsou k dispozici obvykle ke konci následujícího měsíce po naměření. Vyhodnocení měření koncentrací polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů bude k dispozici souhrnně po ukončení celého roku.

Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2013

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2013
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2013
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Ve Frenštátě není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Červená: 5
   Frenštát p. R.-bazén: 33

Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2014