logo ČHMÚ        logo MSK

Měření znečištění ovzduší v Budišově nad Budišovkou a Mostech u Jablunkova

Měření v roce 2015 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:

   v Budišově nad Budišovkou 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků,
   v Mostech u Jablunkova 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků.
Podrobnosti: Budišov nad Budišovkou, Mosty u Jablunkova


Výsledky měření

Vyhodnoceni měřeni na MMS Budišov nad Budišovkou a Mosty u Jablunkova v roce 2015Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2015

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2015
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2015
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Budišov nad Budišovkou: 28
   Mosty u Jablunkova: 11

Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2016