logo ČHMÚ        logo MSK

Měření znečištění ovzduší v Brušperku a Ludgeřovicích

Měření v roce 2014 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:

   v Brušperku 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků,
   v Ludgeřovicích 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků.
Podrobnosti: Brušperk, Ludgeřovice


Výsledky měření

Vyhodnocení měření na MMS Brušperk a Ludgeřovice v roce 2014Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2014

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2014
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2014
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Brušperk: 71
   Ludgeřovice: 70

Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2015