Vyberte mapu pobočky:

Brno České Budějovice Hradec Králové Ostrava Plzeň Praha Ústí nad Labem

Vyberte oblast ČR dle rozdělení působnosti poboček ČHMÚ

Grafy zobrazují aktuální naměřená data (interval měření 10 minut) z automatických klimatologických stanic a jsou aktualizovány po 30 minutách.
Čas na ose x je udáván v SEČ.
Tato data nejsou nijak verifikována!
Grafy jsou generovány z dat uložených v klimatologické databázi ČHMÚ.
U těchto dat není k dispozici archiv. V případě zájmu o historická data kontaktujte místně příslušnou pobočku ČHMÚ (placená služba).
Kontakt na pobočky ZDE

Speciální sestavy

Teplotní pseudogradient Sněhoměrný polštář(mapa)
Kontaktní email: klima@chmi.cz