Hodnocení hydrologických přepovědních ansámblů - typický průběh.

1) Při použití všech předpovědí hodnocení ukazuje na nedostatečný rozptyl ansámblu.

2) Pouze epizody, kdy pršelo.

3) Výrazný vzestup pozorovaného průtoku.

4) Výrazný pokles pozorovaného průtoku.