NM - Noční mikrofyzikální produkt, vzniklý RGB kombinací kanálů 3B, 4 a 5. V červené složce je rozdíl kanálu AVHRR 5 a kanálu 4 (Čím je oblačnost vertikálně mohutnější, tím je vyšší příspěvek červené barvy); v zelené složce je rozdíl kanál 4 - kanál 3B (Čím je rozdíl emisivity v těchto kanálech větší, tím je větší příspěvek zelené barvy; nejvyšší rozdíl je pro nízkou oblačnost tvořenou drobnými kapičkami - tedy především mlhy). V modré složce je pouze kanál 4 (vše pod -30 °C je černé, čím je objekt teplejší, tím je vyšší příspěvek modré barvy).

Zjednodušeně: vertikální mohutná oblačnost je zde zobrazena červeně, řídké cirry tmavě modře, mořská hladina světle modře, terén růžově, střední až nízká oblačnost okrově, mlhy a nejnižší oblačnost světle zeleně.
 


 
NM - Night Microphysical RGB composite image of the AVHRR bands 3B, 4 and 5. In the red is difference of the AVHRR bands 5 and 4, in green is the difference of bands 4 and 3B, in blue is the band 4. For details about this product see MSG Interpretation Guide, namely the RGB part 04 - RGB composites with Channels 01-11 and their interpretation, product 5 (Night microphysical). Though this guide applies to SEVIRI instrument of MSG satellite, the principles are the same. In this guide just replace IR10.8 by AVHRR band 4, IR12.0 by AVHRR band 5 and IR3.9 by AVHRR band 3B.