CHMU

 

Meteorologický radiolokátor slouží k detekci výrazné srážkové oblačnosti (bouřky do cca 250 km). Mohou být použity pro odhad okamžitých intenzit srážek do cca 150 km od radaru.

Princip funkce radaru je založen na zpětném rozptylu mikrovln (cm-vln) na vodních kapkách a ledových krystalcích ve srážkách a oblačnosti. Vysílač generuje krátké vysokoenergetické pulsy elektromagnetického vlnění, které anténa vyzařuje v podobě úzkého svazku do atmosféry. Část energie se !odrazí" (přesněji: zpětně rozptýlí) od cílů meteorologických (srážky) či jiných (terén, letadla apod.). Část zpětně rozptýlené energie je zachycena anténou a zpracována přijímačem radaru. Podle polohy antény (azimut, elevace) a času mezi vysláním a příjmem pulsu se určuje poloha cíle. Množství odražené energie je úměrné intenzitě (radiolokační odrazivosti) cíle.

Meteorologická měření se skládají z cca 10-20 otáček antény v azimutu s proměnným výškovým úhlem (elevací). Tato objemová měření jsou opakována každých 5-15 minut.
 
 
Parametry meteorologických radarů ČHMÚ:
 
Stanoviště Skalky u Protivanova Brdy - Praha
Oblasttstřední Moravastřední Čechy
WMO indikativ 11718 11480
Zeměpisná šířka49,501 N49,658 N
Zeměpisná délka16,790 E13,818 E
Mapa
Nadmoř.výška 730 m860 m
Výška antény n.m.767 m916 m
Interval měření5 min.5 min.
V provozu od 1995 (2015 současný radar)od 1999 (2015 současný radar)
  radar Skalky radar Brdy
Výrobce Vaisala Vaisala
Typ radaruVaisala WRM200Vaisala WRM200
Frekvenční pásmo C C
Dopplerovský módanoano
Polarimetrický módanoano
ANTÉNA    
Průměr4,5 m4,5 m
Šířka svazku0,95 st.0,95 st.
Zisk46 dB46 dB
Polarizacehoriz. / horiz.+vert.horiz. / horiz.+vert.
VYSÍLAČ    
Vlnová délka5,3 cm5,3 cm
Frekvence5645 MHz5630 MHz
Impulsní výkon250 kW250 kW
Délka pulsu0,5, 0,8, 1, 2 mikrosekundy0,5, 0,8, 1, 2 mikrosekundy
Opakovací frekv. 200 - 2400 Hz200 - 2400 Hz
PŘIJÍMAČlin. - dig. - dualpol.lin. - dig. - dualpol.
Min.det.signál -117 dBm-117 dBm
Dynamický rozsah101 dB101 dB
Min.det.odrazivost5 dBZ5 dBZ
    v max.vzdálenosti 260 km 260 km

 
 
Pokrytí území ČR radary ČHMÚ:
 
range of the radars
Mapka ukazuje maximální dosahy meteorologických radarů ČHMÚ (kruhy) a dosahy pro určování intenzit srážek (do výšky 1500 m nad terénem) dle doporučení projektu COST 73

 

Základní operativní produkty
 
Od začátku operatvních digitálních měření v roce 1993 jsou z objemových měření generovány každých 10 minut následující uživatelské produkty:

 • Pole maximálních odrazivostí s bočními průměty
 • CAPPI 1.5 km - radiolokační odrazivost v konstatní nadmořské výšce
 • Výšky horní hranice radioecha
s následujícími parametry
 • Horizontální rozlišení : 2 x 2 km do vzdálenosti 256 km
 • Vertikální rozlišení : 1 km do výšky 14 km
 • Stupňů intenzit dBZ : 16 (od 4 do 60 dBZ )
 • Geografická projekce : gnomonická se středem v Praze-Libuši

Tvorba sloučené radarové informace ČR z dat radarové sítě ČHMÚ se provádí každých 10 minut centrálně na serveru na pracovišti v Praze-Libuši. Tvorba sloučené informace přímo u uživatelů je možná pomocí programů RADSHOW2 nebo ODRWIN.

 

Zdokonalené operativní produkty
 
Od roku 2001, je současně se starším "základním" zpracováním operativně provozován nový vlastní software pro zpracování a zobrazování radarových dat. V současnosti jsou následující produkty operativně generovány každých 5 minut pomocí nového software:

 • MAX_Z_3D - pole maximálních odrazivostí s bočními průměty
 • MAX_COR - pole maximálních odrazivostí korigované pomocí vertikálního profilu odrazivosti (pouze horizontální průmět)
 • PPI - radiolokační odrazivost při konstantním elevačním ůhlu
 • CAPPI - radiolokační odrazivost v konstatní nadmořské výšce - 1-14 km s 0.5 km vertikálním krokem
 • CAPPI_COR - radiolokační odrazivost v konstatní nadmořské výšce korigovaná pomocí vertikálního profilu odrazivosti - 1-ř km s 0.5 km vertikálním krokem
 • ETOP - výšky horní hranice radioecha
 • VIL - vertikálně integrovaný obsah vody
 • Y_ALG - Y-algoritmus
s následujícími parametry
 • Horizontální rozlišení : 1 x 1 km do vzdálenosti 256 km
 • Vertikální rozlišení : 0.5 km do výšky 14 km
 • Stupňů intenzit dBZ : 256 (od -32dBZ s krokem 0.5 dBZ)

Tvorba sloučené radarové informace ČR z dat radarové sítě ČHMÚ se provádí každých 5 minut centrálně na serveru na pracovišti v Praze-Libuši. Pro univerzální zobrazování nových radarových produktů byl vytvořem internetový prohlížeč (založený na JavaScriptu). Pro prohlížení na uživatelských počítačích je třeba pouze standardní internetový prohlížeč (MSIE 5+, NETSCAPE 6+, MOZILA FIREFOX, OPERA, GOOGLE CHROME)

Výpočty radiolokačních odhadů srážek se provádí za období 1, 3, 6, 12, 24 hodin. Produkty MAX_Z_3D, CAPPI_2km and CAPPI_COR_2km jsou používány pro 3 různé odhay srážek. V současné době probíhá výzkum tvorby optimálního radarového odhadu srážek a kombinace s údaji ze srážkoměrů.

Dopplerovské radiální rychlosti, získané z radarových měření současně s daty radiolokační odrazivosti, jsou využívány pro výpočet vertikálního profilu větru pomocí modifikované metody VAD (velocity-azimuth display).