Symboly větru na mapách

Vítr je na předpovědních mapách zobrazován pomocí meteorologických symbolů, tzv. větrných háčků (wind barbs). Symbol se skládá z dříku (shaft), rovnoběžného se směrem větru, a ze hlavních a vedlejších čárek (ticks) a praporků (pennants), označujících rychlost větru. Symbol se umísťuje tak, aby konec dříku ležel v geografickém místě, ke kterému se symbol vztahuje (tj. místo měření nebo předpovědi). Dříky jsou na celé mapě stejně dlouhé.

Značky, označující rychlost větru, mají následující význam:

Vítr 1-2 m/s se označuje prázdným dříkem. Vítr do 1 m/s se označuje pouze kolečkem v místě měření.

 

Například na obrázku uvedený 1 praporek + 2 dlouhé čárky + 1 krátká čárka značí 37,5 m/s. Podle směru dříku se jedná o vítr z východoseverovýchodu.