Hlavní úkoly
     Národní klimatický program (NKP) zajišťuje v ČR úkoly vyplývající ze Světového klimatického programu, koordinovaného Světovou meteorologickou organizací (WMO) v těchto směrech:
  • získávání klimatologických dat a monitoring klimatu,
  • zpracování klimatologických dat tak, aby byla efektivně využitelná odbornými a řídícími orgány,
  • odhady dopadů klimatu na život a činnosti člověka a naopak odhady vlivů činnosti člověka na klima,
  • výzkum vazeb mezi složkami klimatického systému, odhady klimatických změn, odborná poradenská činnost při přijímání a sledování závazků ČR daných jejím přistoupením k úmluvám o ochraně ozónové vrstvy, klimatické změně a dalším, které mají vztah k dlouhodobým apektům životního prostředí,
  • poskytování informací o stavu klimatického systému a o klimatické změně se zvláštním zaměřením na ČR sdělovacím prostředkům a veřejnosti.