SEZNAM PUBLIKACÍ
vydaných NKP v letech 1991-2002
publikace NKP do roku 2000publikace NKP od roku 2001
 1. Národní klimatický program ČSFR. Problémy, záměry a cíle. Praha 1991, 53 s. (Č)
  Bedřich Moldan (Centrum UK pro otázky životního prostředí), Milan Lapin (Slovenský hydrometeorologický ústav), Ivana Nemešová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR), Bořivoj Sobíšek (Český hydrometeorologický ústav)
 2. Kolísání vybraných meteorologických prvků ve střední Evropě v období přístrojových pozorování. Praha 1991. 56 s. (Č)
  Rudolf Brázdil (Přírodovědecká fakulta MU v Brně)
 3. Radiačně aktivní plyny v atmosféře a změny klimatu. Praha 1991. 73 s. (Č)
  Jaroslava Kalvová (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
 4. Atmosférická depozice na území Československa. Praha 1992. 46 s. (Č)
  Bedřich Moldan (Centrum UK v Praze pro otázky životního prostředí)
 5. Kontrola kvality větroměrných dat ve staniční síti v České republice v roce 1989. Praha 1992. 64 s. (Č)
  Bořivoj Sobíšek (Český hydrometeorologický ústav)
 6. Analyses of Time Changes of Total Ozone in Czechoslovakia. Praha 1992. 58 s. (A)
  Karel Vaníček (Český hydrometeorologický ústav), Jaroslava Kalvová (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze), a kol.
 7. Kvalita ovzdušia a zmeny klímy. Praha 1992. 88 s. (S)
  Dušan Závodský (Slovenský hydrometeorologický ústav), Milan Lapin (Slovenský hydrometeorologický ústav), Eva Závodská (Geografický ústav SAV)
 8. Meteorologická data na území ČR za období 1961-90. Praha 1992. 160 s. (Č)
  Lubomír Coufal, Petra Langová, Taťána Míková (Český hydrometeorologický ústav)
 9. Metody odhadu trendu časové řady na příkladu středoevropských teplotních řad. Praha 1993. 54 s. (Č)
  Jaroslav Michálek, Marie Budíková, Rudolf Brázdil (Masarykova univerzita v Brně)
 10. Rizika změny klimatu a strategie jejich snížení. Praha 1993. 175 s. (Č)
  Bedřich Moldan a kol. (Centrum UK v Praze pro otázky životního prostředí)
 11. Ověření homogenity teplotní řady na Milešovce. Praha 1993. 36 s. (Č)
  Josef Štekl, Petr Zacharov (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
 12. Teplota půdy v chladné části roku v období 1961-1990 na území České republiky. Praha 1993. 37 s. (Č)
  Vladimír Coufal (Česká zemědělská univerzita v Praze), Ivan Kott, Martin Možný (Český hydrometeorologický ústav)
 13. Montrealský protokol o látkách, které porušují ozonovou vrstvu, a jeho plnění v České republice. Praha 1994. 52 s. (Č)
  Miroslav Kotaška, Jiří Dobiášovský, Vladimír Řeháček (Ministerstvo životního prostředí ČR)
 14. Carbon Dioxide and Methane Emissions in the Czech Republic. Praha 1994. 34 s. (A)
  Bedřich Moldan (Cetrum UK v Praze pro otázky životního prostředí), a kol.
 15. Popis pole globálního záření na území České republiky v období 1984-1993. Praha 1994. 85 s. (Č)
  Karel Vaníček (Český hydrometeorologický ústav), a kol.
 16. Důsledky klimatických změn na hospodaření s vodou v nádržích. Praha 1994. 97 s. (Č)
  Eva Přenosilová (České vysoké učení technické v Praze)
 17. Scénáře změny klimatu pro Českou republiku. Praha 1995. 101 s. (Č)
  Jaroslava Kalvová (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze), a kol.
 18. Dopady možné změny klimatu na zemědělství v České republice. Praha 1995. 140 s. (Č)
  Rudolf Brázdil (Přírodovědecká fakulta MU v Brně), Jaroslav Rožnovský (Mendelova lesnická a zemědělská fakulta v Brně), a kol.
 19. Dopady možné změny klimatu na lesy v České republice. Praha 1996. 135 s. (Č)
  Bohuslav Vinš, (Národní lesnický komitét), a kol.
 20. Dopady možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v České republice. Praha 1996. 138 s. (Č)
  Josef Hladný (Český hydrometeorologický ústav), a kol.
 21. Impacts of a Potential Climate Change on Agriculture of the Czech Republic. Praha 1996. 146 s. (A)
  Rudolf Brázdil (Přírodovědecká fakulta MU v Brně), Jaroslav Rožnovský (Mendelova lesnická a zemědělská fakulta v Brně), a kol.
 22. Územní studie změny klimatu České republiky (Závěrečná zpráva). Praha 1996. 166 s. (Č, A)
  Bedřich Moldan (Cetrum UK v Praze pro otázky životního prostředí), Bořivoj Sobíšek (Český hydrometeorologický ústav), a kol.
 23. Impacts of a Potential Climate Change on Forests of the Czech Republic. Praha 1997. 142 s. (A)
  Bohuslav Vinš, (Národní lesnický komitét), a kol.
 24. Climate Change Scenarios for the Czech Republic. Praha 1996. 101 s. (A)
  Jaroslava Kalvová (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze), a kol.
 25. Solárně-terestrické vlivy na klima. Praha 1996. 118 s. (Č)
  Václav Bucha, Ivanka Charvátová (Geofyzikální ústav AV ČR) a kol.
 26. Impacts of a Potential Climate Change on Hydrology and Water Resources in the Czech Republic. Praha 1997. 135 s. (A)
  Josef Hladný, (Český hydrometeorologický ústav) a kol.
 27. Základní meteorologické prvky v jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky v období 1961-1990. Praha 1997. 114 s. (Č)
  Svatava Křivancová, František Vavruška (Český hydrometeorologický ústav)
 28. Tlak vzduchu na území České republiky v období 1961-1990. Praha 1999. 66 s. (Č)
  Taťána Míková, Lubomír Coufal (Český hydrometeorologický ústav)
 29. Rychlost a směr větru na území České republiky v období 1961-1990. Praha 2000. 87 s. (Č)
  Bořivoj Sobíšek (Český hydrometeorologický ústav)
 30. Normály teploty vzduchu na území České republiky v období 1961-1990 a vybrané teplotní charakteristiky období 1961-2000. Praha 2001. 217 s. (Č)
  Vít Květoň (Český hydrometeorologický ústav)
 31. Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny. Praha 2001. 140 s. (Č)
  Josef Štekl (Ústav fyziky atmosféry AV ČR), Rudolf Brázdil (Přírodovědecká fakulta MU v Brně), Vilibald Kakos, Jaroslav Jež (Ústav fyziky atmosféry AV ČR), Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav), Zbyněk Sokol (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
 32. Zpřesnění scénářů projekce klimatické změny na území České republiky a odhadů projekce klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR. Praha 2002. 151 s. (Č)
  Jaroslava Kalvová (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze), a kol., Ladislav Kašpárek Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) a kol., Dalibor Janouš (Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně) a kol., Zdeněk Žalud (Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně) a kol., Helena Kazmarová (Státní zdravotní ústav)a kol.
Legenda: 
  (A) - anglicky
(Č) - česky
(S) - slovensky