O nás
     NKP je sdružením právnických osob se sídlem v Praze 4, Na Šabatce 17. Jeho cílem je vytvářet odborné a organizační podmínky pro operativní spolupráci odborníků zabývajících se v členských organizacích plněním úkolů z oblasti klimatického systému. Zároveň zajišťuje v České republice úkoly vyplývající ze Světového klimatického programu, koordinovaného Světovou meteorologickou organizací (WMO). Mezi jeho úkoly tak patří především získávání klimatologických dat a monitoring klimatu, zpracování klimatologických dat tak, aby byla efektivně využitelná odbornými a řídícími orgány, odhady dopadů klimatu na život a činnosti člověka a naopak odhady vlivů činnosti člověka na klima, výzkum vazeb mezi složkami klimatického systému, odhady klimatických změn, odborná poradenská činnost při přijímání a sledování závazků ČR daných jejím přistoupením k úmluvám o ochraně ozónové vrstvy, klimatické změně a dalším, které mají vztah k dlouhodobým apektům životního prostředí, poskytování informací o stavu klimatického systému a o klimatické změně se zvláštním zaměřením na ČR sdělovacím prostředkům a veřejnosti. Záměrem sdružení není vytvářet zisk.