Odkazy na zajímavé články

Odborný český překlad zprávy "Meeting the Climate Challenge"

Vyjádření RNDr. Radima TOLASZE, ČHMÚ Praha a Doc. RNDr. Jaroslavy KALVOVÉ, CSc., MFF UK Praha k článku "Meeting The Climate Challenge"

Vyjádření českých odborníků pro MF Dnes ke klimatické změně.

On-line rozhovor s náměstkem pro meteorologii a klimatologii ČHMÚ RNDr. Radimem Tolaszem o klimatické změně a extrémech počasí.