Kontakt:
RNDr. Taťána Míková
tajemnice
 
Národní klimatický program ČR
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4
 
tel.: 244 03 2252
fax: 241 760 603
e-mail: mikova@chmi.cz