Zápis - Prezenční listina
ze zasedání Výboru NKP konaného dne 5. května 2008 v Českém hydrometeorologickém ústavu, Na Šabatce 17, Praha 4-Komořany

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe (Ing. Jiří Jungr)