Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace na území ČR je pravidelně publikován v týdenních, měsíčních a ročních zprávách.

Archiv týdenních zpráv
Archiv měsíčních zpráv
Archiv ročních zpráv


    
              
Meteorologické a půdní sucho      Hydrologické suchoMeteorologický vývoj (k 18. 4. 2021)
Aktualizace 19. 4. 2021.
Za týden od 12. 4. do 18. 4. 2021 spadlo na celém území 13 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 20 mm), což odpovídá 129 procentum normálu pro toto období (Čechy 91 % N, Morava 198 % N).

 

Půdní sucho (k 18. 4. 2021)
Aktualizace 18. 4. 2021.
Střední riziko půdního sucha registrujeme v okrese Znojmo, mírné riziko v dalších 17 okresech (Brno město, Břeclav, Písek, Strakonice, Plzeň - město, jih a sever, Rokycany, Beroun, Rakovník, Louny, Litoměřice, Kladno, Praha - západ a východ, Mělník).

 

Povrchové vody (k 18. 4. 2021)
Aktualizace 19. 4. 2021. Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly (-14 až +10 cm) nebo byly setrvalé. Výraznější kolísání bylo zaznamenáno zejména na tocích odvodňujících Beskydy, které byly dotované vodou z tajícího sněhu a výkyvy byly výraznější (v povodí Odry a Bečvy byly vzestupy +10 až +55 cm). V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji od 25 do 80 % Qm, v povodí Odry a Bečvy byly průtoky i 1,5 až 2,5násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují.

 

Podzemní vody (k 18. 4. 2021)
Aktualizace 20. 4. 2021
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 15. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horního Labe, střední Vltavy a na západě, severozápadě a severu Čech byl stav hladiny převážně silně podnormální, v povodí Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Povodí Lužnice, horní Sázavy a dolní Berounky bylo mírně podnormální. Na převážné většině ostatního území ČR byl stav normální. V povodí Orlice byl stav mírně nadnormální a v povodí Labe od Orlice po Doubravu byl dokonce stav silně nadnormální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 15. týdnu celkově silně podnormální. Na západě a severu Čech a povodí horní Sázavy byla vydatnost převážně silně až mimořádně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí Orlice, části jižních Čech, povodí dolní Ohře Odry a Opavy a Stěnavy byla dosažena vydatnost mírně podnormální. Na zbylém území Čech a na Moravě byl stav vydatnosti normální s výjimkou oblasti soutoku Dyje a Moravy, kde byla dosažena mírně nadnormální vydatnost (ovlivněno nedostupností dat).

 

Výhled (do 24. 4. 2021)
Aktualizace 20. 4
2021. Vzhledem k očekávaným srážkám a kolísání teplot očekáváme v horských a podhorských oblastech mírné kolísání hladin v důsledku odtávání sněhové pokrývky. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody.

   


Sucho a jeho definice