Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace na území ČR je pravidelně publikován v týdenních, měsíčních a ročních zprávách.

Archiv týdenních zpráv
Archiv měsíčních zpráv
Archiv ročních zpráv


    
              
Meteorologické a půdní sucho      Hydrologické suchoMeteorologický vývoj (k 31. 7. 2022)
Aktualizace 1. 8. 2022.
Za týden od 26. 7. do 31. 7. 2022 spadlo na celém území 21 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 30 mm), což odpovídá 191 procentum normálu pro toto období (Čechy 148 % N, Morava 270 % N).

 

Půdní sucho (k 31. 7. 2022)
Aktualizace 31. 7. 2022.
Riziko mírného půdního sucha se vyskytuje v 8 okresech, středního v 6 okresech a vysokého ve 2 okresech.

 

Povrchové vody (k 31. 7. 2022)
Aktualizace 1. 8. 2022. Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly v závislosti na srážkách,
které se místy vyskytovaly v průběhu celého týdne. Výraznější kolísání bylo zaznamenáno v sobotu v okolí Prahy, na Botiči došlo k překročení 1. SPA a v neděli pak na severovýchodě ČR, kde byl zaznamenán 1. SPA na Lučině v Horních Domaslavicích a na Ropičance v profilu Řeka. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +25 cm, jen ojediněle i více. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 15 do 95 % průměru, ojediněle v povodí Vltavy více. Z hlediska hydrologického sucha zůstala situace oproti předchozímu týdnu v českých povodích podobná, na Moravě se zlepšila.

 

Podzemní vody (k 31. 7. 2022)
Aktualizace 2. 8. 2022
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 30. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Mírně podnormální hladina byla v povodí horního Labe, Labe od Doubravy po Jizeru, Jizery, Opavy, horní a střední Moravy, Svratky a Svitavy a Jihlavy. Silně podnormální hladina byla v povodí Orlice, Labe od Orlice po Doubravu, horní Sázavy, Labe od Vltavy po Ohři, dolní Ohře, Odry, Olše a Ostravice, Osoblahy, Bečvy, dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje. Mimořádně podnormální hladina byla v povodí horní Berounky a horní Ohře, kde bylo u některých vrtů dokonce dosaženo minimální hladiny od začátku pozorování, dále byl mimořádně podnormální stav v povodí Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé a Stěnavy. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 30. týdnu celkově silně podnormální. Normální vydatnost byla zaznamenána v povodí horní Vltavy, Otavy, dolní Sázavy, střední Moravy, Svratky a Svitavy, Jihlavy a Dyje. Mírně podnormální vydatnost byla v povodí Orlice, Lužnice, střední Vltavy, horní Sázavy, dolní Berounky a Labe od Vltavy po Ohři. V povodí horního Labe, Jizery, horní Ohře, Odry a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla vydatnost silně podnormální. Na zbylém území ČR byla vydatnost mimořádně podnormální.

 

Výhled (do 7. 8. 2022)
Aktualizace 1. 8. 2022.
V následujích dnech očekáváme nadále slabé kolísání nebo setrvalé stavy hladin.

   


Sucho a jeho definice