CHMU

Aktuální aerologická měření stanice Praha - Libuš


Odkaz na stránku s informacemi o aerologických měřeních

Vyber typ grafu:

 
Vyber termín

 

Popis zobrazovaných grafů

Emagram 100 hPa, Emagram 500 hPa, Skew-T 100 hPa

křivky:

tlustá červená – změřená teplota
tenká hnědá – virtuální teplota
tlustá zelená – teplota rosného bodu
tenká modrá – izobarická vlhká teplota
tlustá/tenká fialová – virtuální teplota adiabatického výstupu (nejprve nenasycený, nad kondenzační hladinou nasycený), tlustě se vykresluje jen při nenulové hodnotě MU CAPE (viz popisky vypsaných veličin).
Světle červeně stínovaná plocha představuje energii MU CAPE (pokud je nenulová).

Vertikální souřadnice všech 3 grafů je stejná, tj. tlak vzduchu v logaritmické škále. U Skew-T, který je modifikací emagramu, jsou izotermy skloněny pod úhlem 45° a graf tak umožňuje efektivnější využití plochy a výrazně lepší zhodnocení velikosti a tvaru ploch energie, než obyčejný emagram. Na pravém okraji grafů je pomocí větrných háčků zobrazen profil větru.

Vypsané údaje u grafů do 100 hPa:

t-conv – konvektivní teplota pro průměrný směšovací poměr ve spodních 50 hPa

t-mxcf – odhad denního maxima teploty na základě teplotního zvrstvení

Údaje u grafů do 100 hPa, které se vypisují jen v případě nenulové CAPE (dostupná konvektivní potenciální energie):

mu_cape  (Most Unstable CAPE) – CAPE pro vzduch vystupující z hladiny s největší ekvivalenmtní potenciální teplotou ve spodních 300 hPa. Dobře použitelné i pro noční bouřky.

mu_cinh – hodnota CIN (energie nutná k překonání zádržné vrstvy) pro stejný výstup jako u MU CAPE

bwd_06 – velikost vektorového rozdílu větru při zemi a v 6 km nad zemí, hovorově nazývaná střih větru (skutečný střih je tato hodnota vydělená vertikální mocností vrstvy tj. 6000 m).

bwd_01 – totéž ale pro vrstvu 0 – 1 km

srh_03 – helicita ve spodních 3 km

Hladiny označené u pravého okraje grafů:

MXWS -  hladina maxilmální rychlosti větru

MU_EQL - hladina nulového vztlaku

FZLV - hladina nulové izotermy

WBZL - hladina nulové izotermy vlhké teploty

MU_LFC - hladina volné konvekce počítaná pro stejný výstup jako MU CAPE

Hladiny označené jen u Emagramu do 500hPa:

ML-CCL - konvektivní kondenzační hladina

SB-LFC - hladina volné konvekce počítaná pro vzestup od povrchu

SB_LCL - výstupná kondenzační hladina

Graf rychlosti a směru větru

Pro profil směru a rychlosti větru je použita stejná verikální osa jako v případě předchozích grafů, tedy tlak v logaritmické škále. Na křivce rychlosti větru je označena hladina maximální rychlosti větru.

Hodograf

Vykreslená čára představuje spojnici (obalovou křivku) konců vektorů větru (směr KAM fouká!) od povrchu do výšky 12 km nad zemí. Barvou je pak naznačena výška zobrazeného úseku (viz. popisky v grafu) a celé kilometry označeny křížkem a číslem výšky v km.

Značky odhadu pohybu různě organizovaných bouřkových systémů:

černé N – průměrný vítr ve spodních 6 km vážený hustotou vzduchu, pohyb obyčejných konvektivních buněk
červené R
– pohyb pravostáčivých (cyklonálně rotujících) supercelárních bouří
fialové L – pohyb pravostáčivých (cyklonálně rotujících) supercelárních bouří
zelené U – (upwind) Corfidiho vektor tahu z týlu se obnovujících systémů (backbuilding storms)
modré D –  (downwind) Corfidiho vektor pro pohyb dopředně propagujících systémů s húlavou

Veličiny bwd_01 až bwd_08 a srh_01 resp. srh_03 mají obdobný význam jako u Emagramů a Skew-T diagramu.