Události ČNV ONK, Český spolek pro péči o životní prostředí a Úřad MČ Praha 9

uspořádali odborný seminář spojený s diskusí

"ŠÍŘENÍ VAROVÁNÍ PŘED KATASTROFAMI - JSME DOBŘE PŘIPRAVENI?"

Seminář se konal pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka
a pod záštitou ministra životního prostředí, Richarda Brabce.

Záštitu rovněž převzal generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.