Projekty Uspořádané semináře/Realised Seminars
ŠÍŘENÍ VAROVÁNÍ PŘED KATASTROFAMI – JSME DOBŘE PŘIPRAVENI?"
Seminář se konal pod záštitou ministra zemědělství Jiřho Milka, ministra životního prostředí Richarda Brabce a generálního ředitele HZS Drahoslava Ryby.
Pozvánka
SUCHO II "SUCHO JAKO REÁLNÁ HROZBA, BUDE CHYBĚT VODA!"
Seminář se konal pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
Pozvánka

ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY
Pozvánka

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA A PREVENCE KATASTROF
Pozvánka
SUCHO JAKO PLÍŽIVÁ KATASTROFA, JEHO PŘÍČINY A MOŽNÉ DOPADY (FAKTA A MÝTY O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ)
Pozvánka
ZDRAVOTNÍ DOPADY KRIZOVÝCH SITUACÍ NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Pozvánka

ZKUŠENOSTI Z POVODNÍ POSLEDNÍCH 20 LET A JEJICH VYUŽITÍ V PŘIPRAVENOSTI A PREVENCI
Nad seminářem převzal záštitu ministr zemědělství
Pozvánka