ISDR Highlights

PreventionWeb (CZ)
Prostor pro celosvětové sdílení vědomostí z oblasti snižování rizika katastrof, vedené Úřadem OSN pro Mezinárodní strategii omezování katastrof (United Nations International Strategy for Disaster Reduction).
www.unisdr.org/we/inform/preventionweb

PreventionWeb (EN)
Global knowledge sharing platform on disaster risk reduction (DRR), managed by UNISDR. PreventionWeb knowledge base is updated daily with news, publications, events, training and jobs on disaster risk and resilience.
www.unisdr.org/we/inform/preventionweb