Snižování následků katastrof ve světě Disaster Risk Reduction

6. Globální platforma pro omezovaání katastrof, 13.-17. 5. 2019, Geneva, Švýcarsko (Chair Summary: www.preventionweb.net/files/58809_chairsummary.pdf).

The sixth session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction took place from 13 to 17 May 2019 in Geneva, Switzerland. It was co-chaired by Mr. Manuel Sager, State Secretary, Government of Switzerland, and Ms. Mami Mizutori, the United Nations Special Representative of theSecretary-General for Disaster Risk Reduction. Participants attended from 182 countries.
www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home

Výstupy 5. Globální platformy konané 24.-26.5. 2017, Cancún, Mexico.
(Proceedings-the Fifth Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction)

5. Globální platforma pro omezování katastrof, 22. - 26. 5. 2017, Cancún, Mexico.

The Year of Resilience (JANUARY 16, 2015, Margareta Wahlström, UNISDR)
článek k 10 letému výročí HFA