Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  10.11.2022

  Tisková zpráva


  Na svatého Martina sněžilo za posledních 10 let jen 4krát.
  Přijede letos Martin na bílém koni?


  Mezi nejpopulárnější pranostiky patří ta o svatém Martinovi a jeho příjezdu na bílém koni. Známé rčení „Svatý Martin přijíždí na bílém koni,” upozorňuje na možnost sněhové nadílky 11. listopadu. Pranostiky říkají také to, že Martin nemusí dorazit jen na bílém koni. Může přijet i na oři šedém, který symbolicky znázorňuje mlhy a věští střídavou zimu, nebo na koni žlutém, jenž představuje sucho a ohlašuje zimu suchou a tuhou.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.11.2022

  Tisková zpráva


  Říjen 2022 v Česku


  Říjen 2022 na území ČR hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 125,3 hodin, což činí 118 % normálu 1991–2020.
  Více informací najdete v následující zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  27.10.2022

  Tisková zpráva


  Počasí v době vzniku Československa


  Je pondělí 28. října 1918, horské oblasti hlásí teploty pod bodem mrazu a na vrcholcích leží sníh. Většina území nově vznikajícího státu je zahalena oblačností a na některých místech se objevují přeháňky. „Tehdy do střední Evropy pronikal chladný vzduch od severu. Tlaková výše, která pak ovlivnila počasí i u nás, měla svůj střed právě na trojmezí dnešních států Německa, Švýcarska a Rakouska. Zároveň k nám zasahovala od východu tlaková níže se středem nad rumunským pobřežím Černého moře.” popisuje meteorolog Jan Šrámek.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.10.2022

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2021


  Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnil publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2021”.
  Koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví stále překračují stanovené imisní limity na řadě lokalit České republiky. Jedná se zejména o karcinogenní benzo[a]pyren, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a přízemní ozon. Nicméně rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší dosáhly v roce 2021 v rámci hodnoceného období 2011–2021 druhých nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  4.10.2022

  Tisková zpráva


  Díky chytré komunikační síti MUNIPOLIS se výstrahy před nebezpečnými jevy dostanou do mobilů Čechů.


  Do chytré komunikační sítě MUNIPOLIS, která spojuje samosprávy a státní instituce s již více než 700 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informace o počasí, stavu klimatu, hydrologii nebo kvalitě ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  28.11.2022

  Říjen 2022 v Ústeckém
  a Libereckém kraji

  Říjen 2022 byl v Ústeckém i Libereckém kraji teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. V Ústeckém kraji byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,4 °C, tj. o 2,2 °C vyšší než je normál za období 1991-2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 22,6 mm odpovídá jen 48 % normálu. Průměrná měsíční teplota vzduchu v Libereckém kraji byla 10,1 °C, tj. o 2,3 °C vyšší než činí normál. Průměrný měsíční úhrn srážek 29,1 mm představuje 46 % normálu.
  Celou zprávu včetně podrobností naleznete zde.


  25.11.2022

  Říjen 2022
  v Královéhradeckém
  a Pardubickém kraji

  Říjen byl v Královéhradeckém i Pardubickém kraji teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota v Královéhradeckém kraji byla 10,7 °C, je tedy o 2,4 °C vyšší než udává normál 1991-2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 27 mm představuje jen 49% normálu 1991-2020. V Pardubickém kraji byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,9 °C, což je o 2,6 °C více než dlouhodobý normál 1991-2020. Průměrný měsíční úhrn 24 mm odpovídá 50% normálu 1991-2020. V říjnu jsme se sněhových vloček nedočkali ani na hřebenech Krkonoš.
  Celou zprávu včetně podrobností naleznete zde.


  24.11.2022

  Počasí v Plzeňském
  a Karlovarském kraji
  v říjnu 2022

  V měsíci říjnu 2022 dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 10,8 °C, což představuje odchylku +3,0 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020 (teplotně mimořádně nadnormální). Průměrně spadlo 29,5 mm srážek, což představuje 56,9 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020 (srážkově podnormální). V Karlovarském kraji dosáhla v říjnu průměrná měsíční teplota 9,8 °C, což představuje odchylku +2,8 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020 (teplotně silně nadnormální). Průměrně spadlo 37,7 mm srážek, což představuje 65,8 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020 (srážkově normální).
  Celou zprávu včetně podrobných map naleznete zde.


  23.11.2022

  Časopis
  Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 5. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.


  Hlavní články v čísle:

  1. Rozhovor s RNDr. Janem Daňhelkou, Ph.D., ředitelem pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu
  2. Výjimečný přírodní požár v Národní parku České Švýcarsko v létě 2022
  3. Methodology for reporting projections of greenhouse gas emissions in the Energy sector


  22.11.2022

  Minimální teploty v říjnu 2022 na horách i v nižších polohách

  Minimální denní teploty jsou většinu roku mnohem proměnlivější a rozkolísanější než například maximální teploty, mnohdy jsou méně závislé na nadmořské výšce a více závislé na konkrétním umístění stanice nebo místa pozorování. Mnohdy i blízko u sebe položené stanice mají výrazně odlišné hodnoty minimální teploty. Na některých stanicích jsou minimální teploty výrazně nižší než jinde a mohou dosahovat zajímavých hodnot. Proto jako každý měsíc přinášíme přehled denních teplotních minim v ČR za měsíc říjen 2022, a to jak na všech dostupných stanicích, tak i na stanicích v polohách do 600 m n. m. a do 400 m n. m., aby byly vidět nejen chladné horské stanice, ale aby byly lépe k poznání i chladnější lokality a zajímavá minima v nižších polohách.


>> Archiv