Alert portlet - zobrazeni vystrah


V nejbližších dnech neočekáváme nebezpečné hydrometeorologické jevy splňující kritéria SIVS.


>> Meteorologické informační zprávy ČHMÚ <<

 

 

title

Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj
Počasí v České republice17.4.2014 00:00 SELČ
Počasí v České republice  17.4.2014 00:00 SELČ; 
zpracovano: 16.4.2014 22:21:09 UTC; 
© swing, a.s.
-2 
-1 
-1 

Zprávy


  10.04.2014

  Návštěva ministra životního prostředí ČR v ČHMÚ

  V úterý 1. dubna 2014 navštívil Český hydrometeorologický ústav ministr životního prostředí Richard Brabec v doprovodu šéfporadce ministra Petra J. Kalaše a ředitele sekce ministra Vladislava Smrže. Hlavním účelem návštěvy bylo seznámit se osobně s činností ústavu a projednat s vedením ČHMÚ aktuální úkoly a zaměření činnosti ústavu na další období vzhledem k jeho výrazně mezirezortní působnosti.
  Na úvod návštěvy seznámil ředitel ústavu Václav Dvořák delegaci MŽP s činností a odbornými výstupy ústavu, jakož i s prioritními úkoly pro další období. Po úvodní prezentaci ředitele proběhla velmi otevřená diskuze mezi ministrem životního prostředí, jeho delegací a vedením ČHMÚ o aktuálních námětech další spolupráce. Za ČHMÚ se této diskuze účastnili náměstci ředitele, vedoucí samostatného odboru IT a vědecký tajemník ústavu. Čtěte více.


    

  25.03.2014

  Den otevřených dveří

  Jak se stalo v posledních letech tradicí, uspořádal Český hydrometeorologický ústav na všech svých profesionálních pracovištích kromě letišť Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 22. března 2014 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Světový den vody byl letos organizovaný pod heslem "Voda a energie", Světový meteorologický den pod heslem "Počasí a klima pro mládež". Krásné počasí a dobrá propagace v rozhlase, tisku i prostřednictvím internetu přilákaly velký počet návštěvníků, jejichž spektrum bylo jako obvykle velmi pestré, od dětí předškolního věku až po důchodce, od laiků až po odborníky. Fotodokumentaci naleznete zde.


      

  05.03.2014

  14. zasedání Evropské meteorologické společnosti a 10. Evropská konference o aplikované klimatologii v Praze

      

  Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Českým hydrometeorologickým ústavem byly Evropskou meteorologickou společností (EMS) pověřeny uspořádat ve dnech 6. až 10. 10. 2014 v Praze 14. zasedání EMS a 10. Evropskou konferenci o aplikované klimatologii.

  Nosným tématem konference je "Tvorba klimatických služeb prostřednictvím partnerství" s podtématy Monitorování klimatu a jeho změn, Principy procesů klimatické změny, Výzkum a služby pro socioekonomické sektory, Komunikace, osvěta a vzdělávání, Numerická předpověď počasí a Atmosférické systémy a jejich vzájemné vazby.

  Upozorňujeme, že termín zaslání abstraktů příspěvků je 15. 4. 2014!

  Bližší podrobnosti na http://www.ems2014.eu/home.html.

  06.02.2014

  Valné zasedání IUGG, General Assembly of IUGG

  Valné zasedání IUGG

  Na posledním Valném zasedání IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), které se konalo v roce 2011 v Melbourne, Australia bylo rozhodnuto, že příští, XXVI. Valné zasedání IUGG se bude konat ve dnech 22.6. až 2.7.2015 v Kongresovém centru v Praze. Organizací zasedání, které bude pokrývat činnosti všech osmi vědeckých asociaci sdružených v IUGG (www.iugg.org), byl pověřen Geofyzikální ústav AVČR a Český národní komitét geodetický a geofyzikální a ČHMÚ bude jedním z jeho spolupořadatelů. Podrobnosti průběžně sledujte na www.iugg2015prague.com.

     

  General Assembly of IUGG

  Last General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in Melbourne, Australia in 2011 decided that the next XXVI General Assembly IUGG will take place in the Prague Congress Center on June 22 to July 2, 2015. Organization of assembly, which will cover activities of all eight scientific associations represented in the IUGG (www.iugg.org), will be organized by the Geophysical Institute of the Academy of Sciences and the Czech National Committee of Geodesy and Geophysics. The CHMI will be one of its co-organizers. For details, please, continuously observe the www.iugg2015prague.com.

  27.01.2014

  Rok 2013 byl rokem ovzduší

  Znečišťování a kvalita ovzduší byly v roce 2013 hlavními tématy Evropské agentury pro životní prostředí. Vyhodnocení situace týkající se problematiky ovzduší vedlo k revizi legislativních opatření ("Clean Air Policy Package"). Hlavní závěry hodnotících zpráv z roku 2013 jsou následující: více než 90 % městských obyvatel v EU je vystaveno úrovním koncentrací škodlivin v ovzduší, které přesahují směrné hodnoty Světové zdravotnické organizace (více zde). Opatření pro zlepšení kvality ovzduší nejsou vždy plně implementována, jak vyplývá ze studie realizované v několika evropských městech. Národní emisní stropy, zejména pro oxidy dusíku, nejsou dodrženy v několika členských státech EU (více zde). Stále více vědeckých poznatků podporuje závěr, že znečištění ovzduší je pro lidské zdraví více nebezpečné, než se předpokládalo. Tento závěr byl posílen prohlášením Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která klasifikovala venkovní znečištění ovzduší jako lidský karcinogen. Na druhou stranu, mnoho měst se ubírá pozitivním směrem, kdy znečištění ovzduší je eliminováno omezováním automobilové a nárůstem cyklistické dopravy.

  Více na adrese http://www.eea.europa.eu/highlights/a-summary-of-the-year.

  14.11.2013

  Co vše je potřeba k tomu, abychom věděli jaké bude počasí?

  Pěkný článek poukazující na skutečnost, že k vytvoření předpovědi počasí nestačí numerické předpovědní modely a internet, jak by se na první pohled mohlo zdát. I přes veškerý vědecký i technický pokrok základem veškeré meteorologie a klimatologie jsou stále data naměřená na meteorologických stanicích. A k nim se přidávají další data z meteorologických radarů, družic, aerosondážních výstupů, systému detekce blesků a některá další data. A až po naměření těchto dat a jejich zpracování, výpočtech na výkonných počítačích a dále interpretaci výsledků meteorology je možno vytvořit předpovědi počasí jak pro veřejnost, tak i pro speciální potřebu, jako je zimní údržba silnic a dálnic, letecká meteorologie, energetika a další.
  Více na adrese  http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1373320699

>> Archív

Aktuality


  11.04.2014

  Zimní smogová sezóna 2013/2014

  Smogová sezóna od října 2013 do března 2014 byla oproti loňskému roku mírná - bylo vyhlášeno pouze 5 smogových situací o celkovém trvání 180 hodin oproti 26 smogovým situacím o délce trvání 1745 hodin v sezóně 2012/2013. Čtěte více.

  27.03.2014

  Monitorování sucha

  26. března spustil ČHMÚ na svém portálu prezentaci monitoringu sucha. Prezentace je členěna na sucho klimatické, půdní a hydrologické. Výstupy ve formě map a grafů zahrnují modelové i měřené hodnoty prvků a charakteristik umožňujících posoudit z různých hledisek výskyt a intenzitu sucha na území ČR. Stránky budou aktualizovány u výstupů z denních měřených hodnot denně, u ostatních výstupů vždy v úterý s platností k neděli uplynulého týdne.

  25.03.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 1. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: Počasí v České republice v roce 2013; Využití biometeorologických indexů pro hodnocení kardiovaskulární úmrtnosti a nemocnosti související se stresem z horka a chladu; Fotografie halových jevů, koron a glórií; Upgrade technologických zařízení pro monitoring ozonové vrstvy a UV slunečního záření na území ČR.

  21.03.2014

  Měření znečištění ovzduší v Brušperku a Ludgeřovicích (Moravskoslezský kraj)

  ČHMÚ již šestým rokem sleduje znečištění ovzduší na vybraných lokalitách, které nejsou součástí Státní imisní sítě. Měření je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

  21.01.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Připravili jsme pro vás speciální šesté rozšířené číslo časopisu Meteorologické zprávy, které je věnováno povodni v červnu 2013.

>> Archív

Eumetsat


  13.10.2010

  EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

  Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.

Login

Help Login
 
Nový uživatel?
Máte problémy s přihlášením? Nápověda zde